Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

तांस्तथाभ्यर्दितान्वीक्ष्य भगवानात्मभूरज: ।
कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन् ॥ २० ॥

Text

Verš

tāṁs tathābhyarditān vīkṣya
bhagavān ātmabhūr ajaḥ
kṛpayā parayā deva
uvāca parisāntvayan
tāṁs tathābhyarditān vīkṣya
bhagavān ātmabhūr ajaḥ
kṛpayā parayā deva
uvāca parisāntvayan

Synonyms

Synonyma

tān — them (the demigods); tathā — in that way; abhyarditān — afflicted by the weapons of the demons; vīkṣya — seeing; bhagavān — the most powerful; ātma-bhūḥ — Lord Brahmā; ajaḥ — who was not born like an ordinary human being; kṛpayā — out of causeless mercy; parayā — great; devaḥ — Lord Brahmā; uvāca — said; parisāntvayan — pacifying them.

tān — je (polobohy); tathā — takto; abhyarditān — postižené zbraněmi démonů; vīkṣya — když viděl; bhagavān — nejmocnější; ātma-bhūḥ — Pán Brahmā; ajaḥ — který se nenarodil jako obyčejná lidská bytost; kṛpayā — z bezpříčinné milosti; parayā — veliké; devaḥ — Pán Brahmā; uvāca — řekl; parisāntvayan — uklidnil je.

Translation

Překlad

When the most powerful Lord Brahmā saw the demigods coming toward him, their bodies gravely injured by the arrows of the demons, he pacified them by his great causeless mercy and spoke as follows.

Když nejmocnější Pán Brahmā viděl, jak k němu polobozi přicházejí s těly vážně poraněnými šípy démonů, ze své veliké bezpříčinné milosti je uklidnil a promluvil následujícími slovy.