Skip to main content

Text 1

Text 1

Devanagari

Devanagari

श्रीराजोवाच
कस्य हेतो: परित्यक्ता आचार्येणात्मन: सुरा: ।
एतदाचक्ष्व भगवञ्छिष्याणामक्रमं गुरौ ॥ १ ॥

Text

Texto

śrī-rājovāca
kasya hetoḥ parityaktā
ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
etad ācakṣva bhagavañ
chiṣyāṇām akramaṁ gurau
śrī-rājovāca
kasya hetoḥ parityaktā
ācāryeṇātmanaḥ surāḥ
etad ācakṣva bhagavañ
chiṣyāṇām akramaṁ gurau

Synonyms

Palabra por palabra

śrī-rājā uvāca — the King inquired; kasya hetoḥ — for what reason; parityaktāḥ — rejected; ācāryeṇa — by the spiritual master, Bṛhaspati; ātmanaḥ — of himself; surāḥ — all the demigods; etat — this; ācakṣva — kindly describe; bhagavan — O great sage (Śukadeva Gosvāmī); śiṣyāṇām — of the disciples; akramam — the offense; gurau — unto the spiritual master.

śrī-rājā uvāca — el rey preguntó; kasya hetoḥ — por qué razón; parityaktāḥ — rechazados; ācāryeṇa — por el maestro espiritual, Bṛhaspati; ātmanaḥ — de él mismo; surāḥ — todos los semidioses; etat — esto; ācakṣva — explica; bhagavan — ¡oh, gran sabio (Śukadeva Gosvāmī)!; śiṣyāṇām — de los discípulos; akramam — la ofensa; gurau — al maestro espiritual.

Translation

Traducción

Mahārāja Parīkṣit inquired from Śukadeva Gosvāmī: O great sage, why did the spiritual master of the demigods, Bṛhaspati, reject the demigods, who were his own disciples? What offense did the demigods commit against their spiritual master? Please describe to me this incident.

Mahārāja Parīkṣit preguntó a Śukadeva Gosvāmī: ¡Oh, gran sabio!, ¿cuál fue la razón de que Bṛhaspati, el maestro espiritual de los semidioses, rechazara a sus discípulos?; ¿qué ofensa cometieron los semidioses contra su maestro espiritual? Por favor, explícame este incidente.

Purport

Significado

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comments:

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura comenta:

saptame guruṇā tyaktair
devair daitya-parājitaiḥ
viśvarūpo gurutvena
vṛto brahmopadeśataḥ
saptame guruṇā tyaktair
devair daitya-parājitaiḥ
viśvarūpo gurutvena
vṛto brahmopadeśataḥ

“This Seventh Chapter describes how Bṛhaspati was offended by the demigods, how he left them and the demigods were defeated, and how the demigods, following the instructions of Lord Brahmā, accepted Viśvarūpa as the priest to perform their sacrifice.”

«Este capítulo séptimo explica que Bṛhaspati fue ofendido por los semidioses y les abandonó; narra también la derrota que sufrieron los semidioses y que entonces estos, siguiendo las instrucciones del Señor Brahmā, aceptaron a Viśvarūpa como sacerdote para la celebración de sacrificios».