Skip to main content

Text 44

Sloka 44

Devanagari

Dévanágarí

त्वष्टुर्दैत्यात्मजा भार्या रचना नाम कन्यका ।
सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् ॥ ४४ ॥

Text

Verš

tvaṣṭur daityātmajā bhāryā
racanā nāma kanyakā
sanniveśas tayor jajñe
viśvarūpaś ca vīryavān
tvaṣṭur daityātmajā bhāryā
racanā nāma kanyakā
sanniveśas tayor jajñe
viśvarūpaś ca vīryavān

Synonyms

Synonyma

tvaṣṭuḥ — of Tvaṣṭā; daitya-ātma- — the daughter of a demon; bhāryā — wife; racanā — Racanā; nāma — named; kanyakā — a maiden; sanniveśaḥ — Sanniveśa; tayoḥ — of those two; jajñe — was born; viśvarūpaḥ — Viśvarūpa; ca — and; vīryavān — very powerful in bodily strength.

tvaṣṭuḥ — Tvaṣṭy; daitya-ātma- — dcera démona; bhāryā — manželka; racanā — Racanā; nāma — jménem; kanyakā — dívka; sanniveśaḥ — Sanniveśa; tayoḥ — těmto dvěma; jajñe — narodil se; viśvarūpaḥ — Viśvarūpa; ca — a; vīryavān — tělesně velice silní.

Translation

Překlad

Racanā, the daughter of the Daityas, became the wife of Prajāpati Tvaṣṭā. By his semen he begot in her womb two very powerful sons named Sanniveśa and Viśvarūpa.

Racanā, dcera Daityů, se stala manželkou Prajāpatiho Tvaṣṭy. Ten prostřednictvím svého semene zplodil v jejím lůně dva neobyčejně silné syny, kteří se jmenovali Sanniveśa a Viśvarūpa.