Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Devanagari

Dévanágarí

पूषानपत्य: पिष्टादो भग्नदन्तोऽभवत्पुरा ।
योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विज: ॥ ४३ ॥

Text

Verš

pūṣānapatyaḥ piṣṭādo
bhagna-danto ’bhavat purā
yo ’sau dakṣāya kupitaṁ
jahāsa vivṛta-dvijaḥ
pūṣānapatyaḥ piṣṭādo
bhagna-danto ’bhavat purā
yo ’sau dakṣāya kupitaṁ
jahāsa vivṛta-dvijaḥ

Synonyms

Synonyma

pūṣā — Pūṣā; anapatyaḥ — without children; piṣṭa-adaḥ — who lives by eating flour; bhagna-dantaḥ — with broken teeth; abhavat — became; purā — formerly; yaḥ — who; asau — that; dakṣāya — at Dakṣa; kupitam — very angry; jahāsa — laughed; vivṛta-dvijaḥ — uncovering his teeth.

pūṣā — Pūṣā; anapatyaḥ — bez dětí; piṣṭa-adaḥ — který se živí moukou; bhagna-dantaḥ — se zničenými zuby; abhavat — stal se; purā — dříve; yaḥ — kdo; asau — ten; dakṣāya — na Dakṣu; kupitam — velice rozhněvaný; jahāsa — vysmíval se; vivṛta-dvijaḥ — ukazující své zuby.

Translation

Překlad

Pūṣā had no sons. When Lord Śiva was angry at Dakṣa, Pūṣā had laughed at Lord Śiva and shown his teeth. Therefore he lost his teeth and had to live by eating only ground flour.

Pūṣā neměl žádné syny. Když se Pán Śiva hněval na Dakṣu, Pūṣā se mu vysmíval a ukazoval své zuby. Proto o ně přišel a od té doby se musí živit pouze rozemletou moukou.