Skip to main content

Text 55

Sloka 55

Devanagari

Dévanágarí

बाढमित्यभ्युपेत्याथ दिती राजन्महामना: ।
कश्यपाद् गर्भमाधत्त व्रतं चाञ्जो दधार सा ॥ ५५ ॥

Text

Verš

bāḍham ity abhyupetyātha
ditī rājan mahā-manāḥ
kaśyapād garbham ādhatta
vrataṁ cāñjo dadhāra sā
bāḍham ity abhyupetyātha
ditī rājan mahā-manāḥ
kaśyapād garbham ādhatta
vrataṁ cāñjo dadhāra sā

Synonyms

Synonyma

bāḍham — yes; iti — thus; abhyupetya — accepting; atha — then; ditiḥ — Diti; rājan — O King; mahā-manāḥ — jubilant; kaśyapāt — from Kaśyapa; garbham — semen; ādhatta — obtained; vratam — the vow; ca — and; añjaḥ — properly; dadhāra — discharged; — she.

bāḍham — ano; iti — takto; abhyupetya — přijímající; atha — potom; ditiḥ — Diti; rājan — ó králi; mahā-manāḥ — radující se; kaśyapāt — od Kaśyapy; garbham — semeno; ādhatta — získala; vratam — slib; ca — a; añjaḥ — řádně; dadhāra — vykonávala; — ona.

Translation

Překlad

O King Parīkṣit, Diti, the wife of Kaśyapa, agreed to undergo the purificatory process known as puṁsavana. “Yes,” she said, “I shall do everything according to your instructions.” With great jubilation she became pregnant, having taken semen from Kaśyapa, and faithfully began discharging the vow.

Ó králi Parīkṣite, Diti, manželka Kaśyapy, souhlasila s tím, že podstoupí očistný proces zvaný puṁsavana. “Ano,” řekla, “udělám vše podle tvých pokynů.” Když s velkou radostí přijala semeno od Kaśyapy a otěhotněla, začala věrně plnit daný slib.