Skip to main content

Text 54

Sloka 54

Devanagari

Dévanágarí

सांवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतदविप्लुतम् ।
धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहा भविता सुत: ॥ ५४ ॥

Text

Verš

sāṁvatsaraṁ puṁsavanaṁ
vratam etad aviplutam
dhārayiṣyasi cet tubhyaṁ
śakra-hā bhavitā sutaḥ
sāṁvatsaraṁ puṁsavanaṁ
vratam etad aviplutam
dhārayiṣyasi cet tubhyaṁ
śakra-hā bhavitā sutaḥ

Synonyms

Synonyma

sāṁvatsaram — for one year; puṁsavanam — called puṁsavana; vratam — vow; etat — this; aviplutam — without violation; dhārayiṣyasi — you will perform; cet — if; tubhyam — for you; śakra- — the killer of Indra; bhavitā — will be; sutaḥ — a son.

sāṁvatsaram — po dobu jednoho roku; puṁsavanam — zvaný puṁsavana; vratam — slib; etat — tento; aviplutam — bez porušení; dhārayiṣyasi — budeš vykonávat; cet — jestliže; tubhyam — tobě; śakra- — vrah Indry; bhavitā — bude; sutaḥ — synem.

Translation

Překlad

Kaśyapa Muni continued: If you perform this ceremony called puṁsavana, adhering to the vow with faith for at least one year, you will give birth to a son destined to kill Indra. But if there is any discrepancy in the discharge of this vow, the son will be a friend to Indra.

Kaśyapa Muni pokračoval: Budeš-li vykonávat tento obřad zvaný puṁsavana a s vírou dodržovat svůj slib alespoň jeden rok, porodíš syna, jemuž bude dáno zabít Indru. Vyskytne-li se však v tvém plnění slibu nějaký nedostatek, tvůj syn bude Indrovým přítelem.