Skip to main content

Text 53

Sloka 53

Devanagari

Dévanágarí

स्त्रियो वीरवतीश्चार्चेत्स्रग्गन्धबलिमण्डनै: ।
पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम् ॥ ५३ ॥

Text

Verš

striyo vīravatīś cārcet
srag-gandha-bali-maṇḍanaiḥ
patiṁ cārcyopatiṣṭheta
dhyāyet koṣṭha-gataṁ ca tam
striyo vīravatīś cārcet
srag-gandha-bali-maṇḍanaiḥ
patiṁ cārcyopatiṣṭheta
dhyāyet koṣṭha-gataṁ ca tam

Synonyms

Synonyma

striyaḥ — women; vīra-vatīḥ — possessing husbands and sons; ca — and; arcet — she should worship; srak — with garlands; gandha — sandalwood; bali — presentations; maṇḍanaiḥ — and with ornaments; patim — the husband; ca — and; ārcya — worshiping; upatiṣṭheta — should offer prayers; dhyāyet — should meditate; koṣṭha-gatam — situated in the womb; ca — also; tam — upon him.

striyaḥ — ženy; vīra-vatīḥ — které mají manžely a syny; ca — a; arcet — má uctívat; srak — girlandami; gandha — santálem; bali — dary; maṇḍanaiḥ — a ozdobami; patim — manžela; ca — a; ārcya — uctívající; upatiṣṭheta — má obětovat modlitby; dhyāyet — má meditovat; koṣṭha-gatam — nacházející se v lůně; ca — také; tam — o něm.

Translation

Překlad

With flower garlands, sandalwood pulp, ornaments and other paraphernalia, a woman following this vow should worship women who have sons and whose husbands are living. The pregnant wife should worship her husband and offer him prayers. She should meditate upon him, thinking that he is situated in her womb.

Žena, která dodržuje tento slib, má květinovými girlandami, santálovou pastou, ozdobami a dalším příslušenstvím uctívat ženy, jež mají syny a jejichž manželé jsou naživu. Těhotná žena má uctívat svého manžela a obětovat mu modlitby. Má o něm meditovat s myšlenkou, že se nachází v jejím lůně.

Purport

Význam

The child in the womb is a part of the husband’s body. Therefore the husband, through his representative, indirectly remains within the womb of his pregnant wife.

Dítě v lůně je částí manželova těla. Manžel tedy prostřednictvím svého zástupce nepřímo dlí v lůně své těhotné ženy.