Skip to main content

Texts 27-28

Sloka 27-28

Devanagari

Dévanágarí

इति भावेन सा भर्तुराचचारासकृत्प्रियम् ।
शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥ २७ ॥
भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितै: ।
मनो जग्राह भावज्ञा सस्मितापाङ्गवीक्षणै: ॥ २८ ॥

Text

Verš

iti bhāvena sā bhartur
ācacārāsakṛt priyam
śuśrūṣayānurāgeṇa
praśrayeṇa damena ca
iti bhāvena sā bhartur
ācacārāsakṛt priyam
śuśrūṣayānurāgeṇa
praśrayeṇa damena ca
bhaktyā paramayā rājan
manojñair valgu-bhāṣitaiḥ
mano jagrāha bhāva-jñā
sasmitāpāṅga-vīkṣaṇaiḥ
bhaktyā paramayā rājan
manojñair valgu-bhāṣitaiḥ
mano jagrāha bhāva-jñā
sasmitāpāṅga-vīkṣaṇaiḥ

Synonyms

Synonyma

iti — thus; bhāvena — with the intention; — she; bhartuḥ — of the husband; ācacāra — performed; asakṛt — constantly; priyam — pleasing activities; śuśrūṣayā — with service; anurāgeṇa — with love; praśrayeṇa — with humility; damena — with self-control; ca — also; bhaktyā — with devotion; paramayā — great; rājan — O King; manojñaiḥ — charming; valgu-bhāṣitaiḥ — with sweet words; manaḥ — his mind; jagrāha — brought under her control; bhāva-jñā — knowing his nature; sa-smita — with smiling; apāṅga-vīkṣaṇaiḥ — by glancing.

iti — takto; bhāvena — se záměrem; — ona; bhartuḥ — manžela; ācacāra — vykonávala; asakṛt — neustále; priyam — příjemné činnosti; śuśrūṣayā — službou; anurāgeṇa — láskou; praśrayeṇa — pokorou; damena — sebeovládáním; ca — také; bhaktyā — oddaností; paramayā — velkou; rājan — ó králi; manojñaiḥ — okouzlujícími; valgu-bhāṣitaiḥ — sladkými slovy; manaḥ — jeho mysl; jagrāha — podmanila si; bhāva-jñā — znající jeho povahu; sa-smita — s úsměvem; apāṅga-vīkṣaṇaiḥ — tím, že pohlížela.

Translation

Překlad

Thinking in this way [with a desire for a son to kill Indra], Diti began constantly acting to satisfy Kaśyapa by her pleasing behavior. O King, Diti always carried out Kaśyapa’s orders very faithfully, as he desired. With service, love, humility and control, with words spoken very sweetly to satisfy her husband, and with smiles and glances at him, Diti attracted his mind and brought it under her control.

S těmito myšlenkami (s touhou mít syna, který by zabil Indru) začala Diti jednat tak, aby neustále uspokojovala Kaśyapu svým příjemným chováním. Ó králi, příkazy, které od něho dostala, plnila vždy věrně, přesně tak, jak si přál. Svou službou, láskou, pokorou a sebeovládáním, sladkými slovy určenými k jeho potěšení, úsměvy a pohledy, které na něho upírala, si získala a podmanila jeho mysl.

Purport

Význam

When a woman wants to endear herself to her husband and make him very faithful, she must try to please him in all respects. When the husband is pleased with his wife, the wife can receive all necessities, ornaments and full satisfaction for her senses. Herein this is indicated by the behavior of Diti.

Když si chce žena získat přízeň svého manžela a zajistit si jeho věrnost, musí se ho snažit ve všech ohledech potěšit. Je-li muž se svou manželkou spokojený, žena může získat všechny nezbytné potřeby, ozdoby a plné uspokojení smyslů. To zde naznačuje chování Diti.