Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

चरन्ति ह्यवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रिया: ।
माद‍ृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिन: ॥ ११ ॥

Text

Verš

caranti hy avanau kāmaṁ
brāhmaṇā bhagavat-priyāḥ
mādṛśāṁ grāmya-buddhīnāṁ
bodhāyonmatta-liṅginaḥ
caranti hy avanau kāmaṁ
brāhmaṇā bhagavat-priyāḥ
mādṛśāṁ grāmya-buddhīnāṁ
bodhāyonmatta-liṅginaḥ

Synonyms

Synonyma

caranti — wander; hi — indeed; avanau — on the surface of the world; kāmam — according to desire; brāhmaṇāḥ — the brāhmaṇas; bhagavat-priyāḥ — who are also Vaiṣṇavas, very dear to the Personality of Godhead; -dṛśām — of those like me; grāmya-buddhīnām — who are obsessed with temporary material consciousness; bodhāya — for the awakening; unmatta-liṅginaḥ — who dress as if madmen.

caranti — putují; hi — vskutku; avanau — po povrchu světa; kāmam — podle touhy; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; bhagavat-priyāḥ — kteří jsou také vaiṣṇavové, velice drazí Osobnosti Božství; -dṛśām — těch, jako jsem já; grāmya-buddhīnām — kdo jsou posedlí dočasným hmotným vědomím; bodhāya — aby probudili; unmatta-liṅginaḥ — kteří se oblékají, jako by byli šílení.

Translation

Překlad

Brāhmaṇas who are exalted to the position of Vaiṣṇavas, the most dear servants of Kṛṣṇa, sometimes dress like madmen. Just to benefit materialists like us, who are always attached to sense gratification, and just to dissipate our ignorance, these Vaiṣṇavas wander on the surface of the globe according to their desire.

Brāhmaṇové, kteří dosáhli vznešeného postavení vaiṣṇavů, nejdražších služebníků Kṛṣṇy, se někdy oblékají jako šílenci. Tito vaiṣṇavové, vedeni svou touhou, putují po povrchu světa jen proto, aby prospěli materialistům, jako jsme my — kteří jsme neustále připoutaní ke smyslovému požitku — a aby rozptýlili naši nevědomost.