Skip to main content

Text 36

Sloka 36

Devanagari

Dévanágarí

कृच्छ्रलब्धेऽथ राजर्षेस्तनयेऽनुदिनं पितु: ।
यथा नि:स्वस्य कृच्छ्राप्ते धने स्‍नेहोऽन्ववर्धत ॥ ३६ ॥

Text

Verš

kṛcchra-labdhe ’tha rājarṣes
tanaye ’nudinaṁ pituḥ
yathā niḥsvasya kṛcchrāpte
dhane sneho ’nvavardhata
kṛcchra-labdhe ’tha rājarṣes
tanaye ’nudinaṁ pituḥ
yathā niḥsvasya kṛcchrāpte
dhane sneho ’nvavardhata

Synonyms

Synonyma

kṛcchra — with great difficulty; labdhe — gained; atha — thereafter; rāja-ṛṣeḥ — of the pious King Citraketu; tanaye — for the son; anudinam — day after day; pituḥ — of the father; yathā — exactly as; niḥsvasya — of a poor man; kṛcchra-āpte — gained after great difficulty; dhane — for riches; snehaḥ — affection; anvavardhata — increased.

kṛcchra — s velkými potížemi; labdhe — získaný; atha — poté; rāja-ṛṣeḥ — zbožného krále Citraketua; tanaye — k synovi; anudinam — den za dnem; pituḥ — otce; yathā — přesně jako; niḥsvasya — chudého člověka; kṛcchra-āpte — získané po velkých potížích; dhane — k bohatství; snehaḥ — láska; anvavardhata — vzrůstala.

Translation

Překlad

When a poor man gets some money after great difficulty, his affection for the money increases daily. Similarly, when King Citraketu, after great difficulty, received a son, his affection for the son increased day after day.

Když chudý člověk získá s velkými potížemi nějaké peníze, jeho zalíbení v nich ze dne na den vzrůstá. Podobně když král Citraketu po velkých nesnázích obdržel syna, jeho láska k němu rostla každým dnem.