Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

श्रीशुक उवाच
ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् ।
याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा स्म भै: ॥ ६ ॥

Text

Verš

śrī-śuka uvāca
ṛṣayas tad upākarṇya
mahendram idam abruvan
yājayiṣyāma bhadraṁ te
hayamedhena mā sma bhaiḥ
śrī-śuka uvāca
ṛṣayas tad upākarṇya
mahendram idam abruvan
yājayiṣyāma bhadraṁ te
hayamedhena mā sma bhaiḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; ṛṣayaḥ — the great sages; tat — that; upākarṇya — hearing; mahā-indram — unto King Indra; idam — this; abruvan — spoke; yājayiṣyāmaḥ — we shall perform a great sacrifice; bhadram — good fortune; te — unto you; hayamedhena — by the horse sacrifice; sma bhaiḥ — do not be afraid.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; tat — to; upākarṇya — když slyšeli; mahā-indram — králi Indrovi; idam — toto; abruvan — řekli; yājayiṣyāmaḥ — vykonáme velkou oběť; bhadram — štěstí; te — tobě; hayamedhena — díky oběti koně; sma bhaiḥ — neboj se.

Translation

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī said: Hearing this, the great sages replied to King Indra, “O King of heaven, all good fortune unto you. Do not fear. We shall perform an aśvamedha sacrifice to release you from any sin you may accrue by killing the brāhmaṇa.”

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Když to velcí mudrci slyšeli, odpověděli králi Indrovi: “Ó nebeský králi, budiž požehnán! Neměj strach. Vykonáme oběť aśvamedha, a zbavíme tě tak jakýchkoliv hříšných reakcí za zabití brāhmaṇy.”