Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो
विघूर्णितोऽद्रि: कुलिशाहतो यथा ।
अपासरद् भिन्नमुख: सहेन्द्रो
मुञ्चन्नसृक् सप्तधनुर्भृशार्त: ॥ ११ ॥

Text

Verš

airāvato vṛtra-gadābhimṛṣṭo
vighūrṇito ’driḥ kuliśāhato yathā
apāsarad bhinna-mukhaḥ sahendro
muñcann asṛk sapta-dhanur bhṛśārtaḥ
airāvato vṛtra-gadābhimṛṣṭo
vighūrṇito ’driḥ kuliśāhato yathā
apāsarad bhinna-mukhaḥ sahendro
muñcann asṛk sapta-dhanur bhṛśārtaḥ

Synonyms

Synonyma

airāvataḥ — Airāvata, the elephant of King Indra; vṛtra-gadā-abhimṛṣṭaḥ — struck by the club in Vṛtrāsura’s hand; vighūrṇitaḥ — shaken; adriḥ — a mountain; kuliśa — by a thunderbolt; āhataḥ — struck; yathā — just like; apāsarat — was pushed back; bhinna-mukhaḥ — having a broken mouth; saha-indraḥ — with King Indra; muñcan — spitting; asṛk — blood; sapta-dhanuḥ — a distance measured by seven bows (approximately fourteen yards); bhṛśa — very severely; ārtaḥ — aggrieved.

airāvataḥ — Airāvata, slon krále Indry; vṛtra-gadā-abhimṛṣṭaḥ — udeřený kyjem ve Vṛtrāsurově ruce; vighūrṇitaḥ — otřesený; adriḥ — hora; kuliśa — bleskem; āhataḥ — zasažená; yathā — jako; apāsarat — byl odhozen dozadu; bhinna-mukhaḥ — s rozbitou tlamou; saha-indraḥ — s králem Indrou; muñcan — plivající; asṛk — krev; sapta-dhanuḥ — vzdálenost odměřená sedmi luky (téměř třináct metrů); bhṛśa — krutě; ārtaḥ — soužený.

Translation

Překlad

Struck with the club by Vṛtrāsura like a mountain struck by a thunderbolt, the elephant Airāvata, feeling great pain and spitting blood from its broken mouth, was pushed back fourteen yards. In great distress, the elephant fell, with Indra on its back.

Slon Airāvata, zasažený Vṛtrāsurovým kyjem jako hora zasažená bleskem, nesmírně trpěl a z rozbité tlamy plival krev. Byl odhozen téměř třináct metrů dozadu a s Indrou na zádech v bolestech dopadl na zem.