Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

वृत्रोऽसुरांस्ताननुगान् मनस्वी
प्रधावत: प्रेक्ष्य बभाष एतत् ।
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं
भयेन तीव्रेण विहस्य वीर: ॥ ३० ॥

Text

Verš

vṛtro ’surāṁs tān anugān manasvī
pradhāvataḥ prekṣya babhāṣa etat
palāyitaṁ prekṣya balaṁ ca bhagnaṁ
bhayena tīvreṇa vihasya vīraḥ
vṛtro ’surāṁs tān anugān manasvī
pradhāvataḥ prekṣya babhāṣa etat
palāyitaṁ prekṣya balaṁ ca bhagnaṁ
bhayena tīvreṇa vihasya vīraḥ

Synonyms

Synonyma

vṛtraḥ — Vṛtrāsura, the commander of the demons; asurān — all the demons; tān — them; anugān — his followers; manasvī — the great-minded; pradhāvataḥ — fleeing; prekṣya — observing; babhāṣa — spoke; etat — this; palāyitam — fleeing; prekṣya — seeing; balam — army; ca — and; bhagnam — broken; bhayena — out of fear; tīvreṇa — intense; vihasya — smiling; vīraḥ — the great hero.

vṛtraḥ — Vṛtrāsura, velitel démonů; asurān — všechny démony; tān — je; anugān — své stoupence; manasvī — velkomyslný; pradhāvataḥ — utíkat; prekṣya — když viděl; babhāṣa — pravil; etat — toto; palāyitam — utíkající; prekṣya — když viděl; balam — vojsko; ca — a; bhagnam — rozpadlé; bhayena — ze strachu; tīvreṇa — intenzívního; vihasya — s úsměvem; vīraḥ — velký hrdina.

Translation

Překlad

Seeing his army broken and all the asuras, even those known as great heroes, fleeing the battlefield out of intense fear, Vṛtrāsura, who was truly a great-minded hero, smiled and spoke the following words.

Vṛtrāsura byl skutečně velkomyslným hrdinou. Když viděl, jak se jeho vojsko rozpadlo a všichni asurové — dokonce i ti, kteří byli známí jako velcí hrdinové — s velkým strachem utíkají z bojiště, usmál se a pronesl následující slova.