Skip to main content

Text 25

Sloka 25

Devanagari

Dévanágarí

न ते शस्त्रास्त्रवर्षौघा ह्यासेदु: सुरसैनिकान् ।
छिन्ना: सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तै: सहस्रधा ॥ २५ ॥

Text

Verš

na te śastrāstra-varṣaughā
hy āseduḥ sura-sainikān
chinnāḥ siddha-pathe devair
laghu-hastaiḥ sahasradhā
na te śastrāstra-varṣaughā
hy āseduḥ sura-sainikān
chinnāḥ siddha-pathe devair
laghu-hastaiḥ sahasradhā

Synonyms

Synonyma

na — not; te — those; śastra-astra-varṣa-oghāḥ — showers of arrows and other weapons; hi — indeed; āseduḥ — reached; sura-sainikān — the armies of the demigods; chinnāḥ — cut; siddha-pathe — in the sky; devaiḥ — by the demigods; laghu-hastaiḥ — quick-handed; sahasradhā — into thousands of pieces.

na — ne; te — ty; śastra-astra-varṣa-oghāḥ — záplavy šípů a dalších zbraní; hi — vskutku; āseduḥ — dosáhly; sura-sainikān — vojska polobohů; chinnāḥ — rozsekané; siddha-pathe — na nebi; devaiḥ — polobohy; laghu-hastaiḥ — s hbitýma rukama; sahasradhā — na tisíce kousků.

Translation

Překlad

The showers of various weapons and arrows released to kill the soldiers of the demigods did not reach them because the demigods, acting quickly, cut the weapons into thousands of pieces in the sky.

Záplavy různých zbraní a šípů, vystřelených s cílem zabít vojáky polobohů, se k nim nedostaly, protože polobozi jednali rychle a ještě na nebi rozsekali tyto zbraně na tisíce kousků.