Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

वृत्रमभ्यद्रवच्छत्रुमसुरानीकयूथपै: ।
पर्यस्तमोजसा
राजन् क्रुद्धो रुद्र इवान्तकम् ॥ १५ ॥

Text

Verš

vṛtram abhyadravac chatrum
asurānīka-yūthapaiḥ
paryastam ojasā rājan
kruddho rudra ivāntakam
vṛtram abhyadravac chatrum
asurānīka-yūthapaiḥ
paryastam ojasā rājan
kruddho rudra ivāntakam

Synonyms

Synonyma

vṛtram — Vṛtrāsura; abhyadravat — attacked; śatrum — the enemy; asura-anīka-yūthapaiḥ — by the commanders or captains of the soldiers of the asuras; paryastam — surrounded; ojasā — with great force; rājan — O King; kruddhaḥ — being angry; rudraḥ — an incarnation of Lord Śiva; iva — like; antakam — Antaka, or Yamarāja.

vṛtram — Vṛtrāsuru; abhyadravat — napadl; śatrum — nepřítele; asura-anīka-yūthapaiḥ — veliteli či vojevůdci démonských vojáků; paryastam — obklopeného; ojasā — mocně; rājan — ó králi; kruddhaḥ — rozhněvaný; rudraḥ — inkarnace Pána Śivy; iva — jako; antakam — Antaku neboli Yamarāje.

Translation

Překlad

My dear King Parīkṣit, as Rudra, being very angry at Antaka [Yamarāja] had formerly run toward Antaka to kill him, Indra angrily and with great force attacked Vṛtrāsura, who was surrounded by the leaders of the demoniac armies.

Můj milý králi Parīkṣite, Indra s hněvem mocně napadl Vṛtrāsuru obklopeného vůdci démonských vojsk, stejně jako se kdysi Rudra zuřivě hnal na Antaku (Yamarāje), aby ho zabil.