Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

क्ष्वेलिकायां मां मृषासमाधिनाऽऽमीलितदृशं प्रेमसंरम्भेण चकितचकित आगत्य पृषदपरुषविषाणाग्रेण लुठति ॥ २१ ॥

Text

Verš

kṣvelikāyāṁ māṁ mṛṣā-samādhināmīlita-dṛśaṁ prema-saṁrambheṇa cakita-cakita āgatya pṛṣad-aparuṣa-viṣāṇāgreṇa luṭhati.
kṣvelikāyāṁ māṁ mṛṣā-samādhināmīlita-dṛśaṁ prema-saṁrambheṇa cakita-cakita āgatya pṛṣad-aparuṣa-viṣāṇāgreṇa luṭhati.

Synonyms

Synonyma

kṣvelikāyām — while playing; mām — unto me; mṛṣā — feigning; samādhinā — by a meditational trance; āmīlita-dṛśam — with closed eyes; prema-saṁrambheṇa — because of anger due to love; cakita-cakitaḥ — with fear; āgatya — coming; pṛṣat — like drops of water; aparuṣa — very soft; viṣāṇa — of the horns; agreṇa — by the point; luṭhati — touches my body.

kṣvelikāyām — když si hrál; mām — se mnou; mṛṣā — předstíraným; samādhinā — tranzem v meditaci; āmīlita-dṛśam — se zavřenýma očima; prema-saṁrambheṇa — kvůli hněvu pocházejícímu z lásky; cakita-cakitaḥ — se strachem; āgatya — přicházející; pṛṣat — jako kapky vody; aparuṣa — velice jemnými; viṣāṇa — rohů; agreṇa — špičkami; luṭhati — dotýká se mého těla.

Translation

Překlad

Alas, the small deer, while playing with me and seeing me feigning meditation with closed eyes, would circumambulate me due to anger arising from love, and it would fearfully touch me with the points of its soft horns, which felt like drops of water.

Běda, když si se mnou ten malý jelínek hrál a viděl, jak se zavřenýma očima předstírám meditaci, obcházel mě s hněvem vyvolaným láskou a bázlivě se mě dotýkal špičkami svých jemných rohů, které jsem cítil jako kapky vody.

Purport

Význam

Now King Bharata considers his meditation false. While engaged in meditation, he was actually thinking of his deer, and he would feel great pleasure when the animal pricked him with the points of its horns. Feigning meditation, the King would actually think of the animal, and this was but a sign of his downfall.

Nyní král Bharata považuje svou meditaci za strojenou. Když meditoval, myslel ve skutečnosti na svého jelínka, a působilo mu velké potěšení, když do něho zvíře píchalo svými rohy. Král předstíral meditaci, ale ve skutečnosti myslel na jelínka, což nebylo nic jiného než příznak jeho pádu.