Skip to main content

Text 18

Sloka 18

Devanagari

Dévanágarí

अपि च न वृक: सालावृकोऽन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति ॥ १८ ॥

Text

Verš

api ca na vṛkaḥ sālā-vṛko ’nyatamo vā naika-cara eka-caro vā bhak-ṣayati.
api ca na vṛkaḥ sālā-vṛko ’nyatamo vā naika-cara eka-caro vā bhak-ṣayati.

Synonyms

Synonyma

api ca — or; na — not; vṛkaḥ — a wolf; sālā-vṛkaḥ — a dog; anyatamaḥ — any one of many; — or; na-eka-caraḥ — the hogs that flock together; eka-caraḥ — the tiger that wanders alone; — or; bhakṣayati — is eating (the poor creature).

api ca — nebo; na — ne; vṛkaḥ — vlk; sālā-vṛkaḥ — pes; anyatamaḥ — kdokoliv z mnoha; — nebo; na-eka-caraḥ — prasata, která se drží pohromadě; eka-caraḥ — tygr, který se toulá sám; — nebo; bhakṣayati — žere (ubohého tvora).

Translation

Překlad

I do not know, but the deer might have been eaten by a wolf or a dog or by the boars that flock together or the tiger who travels alone.

Já o tom nevím, ale možná už ho žere vlk, pes či kanci, kteří se drží pohromadě, nebo padl za oběť tygrovi, který se toulá sám.

Purport

Význam

Tigers never wander in the forest in flocks. Each tiger wanders alone, but forest boars keep together. Similarly, hogs, wolves and dogs also do the same. Thus Mahārāja Bharata thought that the deer had been killed by some of the many ferocious animals within the forest.

Tygři se nikdy netoulají lesem ve skupinách — každý je sám. Lesní kanci se naopak drží pohromadě, stejně jako prasata, vlci a psi. Mahārāja Bharata si myslel, že jelínka zabilo některé z mnoha dravých lesních zvířat.