Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

शिष्या इमे भगवत: परित: पठन्तिगायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम् । युष्मच्छिखाविलुलिता: सुमनोऽभिवृष्टी:सर्वे भजन्त्यृषिगणा इव वेदशाखा: ॥ ९ ॥

Text

Verš

śiṣyā ime bhagavataḥ paritaḥ paṭhanti
gāyanti sāma sarahasyam ajasram īśam
yuṣmac-chikhā-vilulitāḥ sumano ’bhivṛṣṭīḥ
sarve bhajanty ṛṣi-gaṇā iva veda-śākhāḥ
śiṣyā ime bhagavataḥ paritaḥ paṭhanti
gāyanti sāma sarahasyam ajasram īśam
yuṣmac-chikhā-vilulitāḥ sumano ’bhivṛṣṭīḥ
sarve bhajanty ṛṣi-gaṇā iva veda-śākhāḥ

Synonyms

Synonyma

śiṣyāḥ — disciples, followers; ime — these; bhagavataḥ — of your worshipable self; paritaḥ — surrounding; paṭhanti — are reciting; gāyanti — are singing; sāma — the Sāma Veda; sa-rahasyam — with the confidential portion; ajasram — incessantly; īśam — unto the Lord; yuṣmat — your; śikhā — from bunches of hair; vilulitāḥ — fallen; sumanaḥ — of flowers; abhivṛṣṭīḥ — showers; sarve — all; bhajanti — enjoy, resort to; ṛṣi-gaṇāḥ — sages; iva — like; veda-śākhāḥ — branches of Vedic literature.

śiṣyāḥ — žáci, následovníci; ime — tito; bhagavataḥ — tvé ctihodnosti; paritaḥ — obklopující; paṭhanti — recitují; gāyanti — zpívají; sāmaSāma Veda; sa-rahasyam — společně s důvěrnou částí; ajasram — neustále; īśam — Pánovi; yuṣmat — tvůj; śikhā — z vlasů; vilulitāḥ — padající; sumanaḥ — květů; abhivṛṣṭīḥ — déšť; sarve — všichni; bhajanti — užívají si, uchylují se k; ṛṣi-gaṇāḥ — mudrci; iva — jako; veda-śākhāḥ — odvětví védské literatury.

Translation

Překlad

Seeing the bumblebees following Pūrvacitti, Mahārāja Āgnīdhra said: My dear Lord, the bumblebees surrounding your body are like disciples surrounding your worshipable self. They are incessantly chanting the mantras of the Sāma Veda and the Upaniṣads, thus offering prayers to you. Just as great sages resort to the branches of Vedic literatures, the bumblebees are enjoying the showers of flowers falling from your hair.

Když Mahārāja Āgnīdhra viděl čmeláky, kteří Pūrvacitti následovali, pravil: Můj milý pane, čmeláci kroužící kolem tvého těla jsou jako žáci kolem tvé ctihodnosti. Neustále recitují mantry ze Sāma Vedy a Upaniṣad, a tak se k tobě modlí. Užívají si deště květů, který padá z tvých vlasů, stejně jako se velcí mudrci uchylují k různým odvětvím védské literatury.