Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितर: शतश: ॥ १० ॥

Text

Verš

anye ca nadā nadyaś ca varṣe varṣe santi bahuśo merv-ādi-giri-duhitaraḥ śataśaḥ.
anye ca nadā nadyaś ca varṣe varṣe santi bahuśo merv-ādi-giri-duhitaraḥ śataśaḥ.

Synonyms

Synonyma

anye — many others; ca — also; nadāḥ — rivers; nadyaḥ — small rivers; ca — and; varṣe varṣe — in each tract of land; santi — are; bahuśaḥ — of many varieties; meru-ādi-giri-duhitaraḥ — daughters of the mountains beginning with Meru; śataśaḥ — in the hundreds.

anye — mnohé jiné; ca — také; nadāḥ — řeky; nadyaḥ — říčky; ca — a; varṣe varṣe — na každém území; santi — jsou; bahuśaḥ — mnoha druhů; meru-ādi-giri-duhitaraḥ — dcery hor počínaje Meru; śataśaḥ — ve stovkách.

Translation

Překlad

Many other rivers, both big and small, flow from the top of Mount Meru. These rivers are like daughters of the mountain, and they flow to the various tracts of land in hundreds of branches.

Z vrcholu hory Meru stékají ještě mnohé jiné řeky, velké i malé. Každá z těchto řek je jako dcera hory a všechny ve stovkách ramen tečou na různá území.