Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुरभिसुगन्धि बहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरिशिखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलावृतमुपप्लावयति ॥ १७ ॥

Text

Verš

teṣāṁ viśīryamāṇānām ati-madhura-surabhi-sugandhi-bahulāruṇa-rasodenāruṇodā nāma nadī mandara-giri-śikharān nipatantī pūrveṇelāvṛtam upaplāvayati.
teṣāṁ viśīryamāṇānām ati-madhura-surabhi-sugandhi-bahulāruṇa-rasodenāruṇodā nāma nadī mandara-giri-śikharān nipatantī pūrveṇelāvṛtam upaplāvayati.

Synonyms

Synonyma

teṣām — of all the mangoes; viśīryamāṇānām — being broken because of falling from the top; ati-madhura — very sweet; surabhi — fragrant; sugandhi — scented with other aromas; bahula — large quantities; aruṇa-rasa-udena — by reddish juice; aruṇodā — Aruṇodā; nāma — named; nadī — the river; mandara-giri-śikharāt — from the top of Mandara Mountain; nipatantī — falling down; pūrveṇa — on the eastern side; ilāvṛtam — through Ilāvṛta-varṣa; upaplāvayati — flows.

teṣām — všech mangových plodů; viśīryamāṇānām — rozbitých pádem z vrcholku; ati-madhura — velice sladká; surabhi — voňavá; sugandhi — obohacená dalšími vůněmi; bahula — velké množství; aruṇa-rasa-udena — načervenalou šťávou; aruṇodā — Aruṇodā; nāma — jménem; nadī — řeka; mandara-giri-śikharāt — z vrcholku hory Mandary; nipatantī — padá; pūrveṇa — na východní straně; ilāvṛtam — Ilāvṛta-varṣou; upaplāvayati — protéká.

Translation

Překlad

When all those solid fruits fall from such a height, they break, and the sweet, fragrant juice within them flows out and becomes increasingly more fragrant as it mixes with other scents. That juice cascades from the mountain in waterfalls and becomes a river called Aruṇodā, which flows pleasantly through the eastern side of Ilāvṛta.

Když tyto pevné plody spadnou z takové výšky, vždy se rozbijí a vytéká z nich sladká, voňavá šťáva, jejíž vůně ještě sílí, když se mísí s dalšími vůněmi. Tato šťáva padá z hory ve vodopádech a stává se řekou Aruṇodou, která protéká východní stranou Ilāvṛty.