Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

यस्य यद्दैवविहितं स तेन सुखदु:खयो: ।
आत्मानं तोषयन्देही तमस: पारमृच्छति ॥ ३३ ॥

Text

Verš

yasya yad daiva-vihitaṁ
sa tena sukha-duḥkhayoḥ
ātmānaṁ toṣayan dehī
tamasaḥ pāram ṛcchati
yasya yad daiva-vihitaṁ
sa tena sukha-duḥkhayoḥ
ātmānaṁ toṣayan dehī
tamasaḥ pāram ṛcchati

Synonyms

Synonyma

yasya — anyone; yat — that which; daiva — by destiny; vihitam — destined; saḥ — such a person; tena — by that; sukha-duḥkhayoḥ — happiness or distress; ātmānam — one’s self; toṣayan — being satisfied; dehī — an embodied soul; tamasaḥ — of the darkness; pāram — to the other side; ṛcchati — crosses.

yasya — kdokoliv; yat — to, co; daiva — osudem; vihitam — předurčené; saḥ — taková osoba; tena — tím; sukha-duḥkhayoḥ — štěstí nebo neštěstí; ātmānam — vlastní já; toṣayan — spokojený; dehī — vtělená duše; tamasaḥ — z temnoty; pāram — na druhou stranu; ṛcchati — přejde.

Translation

Překlad

One should try to keep himself satisfied in any condition of life — whether distress or happiness — which is offered by the supreme will. A person who endures in this way is able to cross over the darkness of nescience very easily.

Člověk se má snažit být spokojený v každé situaci, ať ve štěstí či v neštěstí, neboť vše je předurčené svrchovanou vůlí. Ten, kdo dokáže být za všech okolností vyrovnaný, snadno překoná temnotu nevědomosti.

Purport

Význam

Material existence consists of pious and impious fruitive activities. As long as one is engaged in any kind of activity other than devotional service, it will result in the happiness and distress of this material world. When we enjoy life in so-called material happiness, it is to be understood that we are diminishing the resultant actions of our pious activities. And when we are put into suffering, it is to be understood that we are diminishing the resultant actions of our impious activities. Instead of being attached to the circumstantial happiness and distress resulting from pious or impious activities, if we want to get out of the clutches of this nescience, then whatever position we are put in by the will of the Lord we should accept. Thus if we simply surrender unto the Supreme Personality of Godhead, we shall get out of the clutches of this material existence.

Hmotný život se skládá ze zbožných a bezbožných plodonosných činností. Každý čin mimo oddanou službu má za následek hmotné štěstí a neštěstí. Těšíme-li se nyní z takzvaného hmotného štěstí, znamená to, že se zmenšují výsledky našich zbožných činů. A trpíme-li, rozumí se, že se zmenšují následky našich bezbožných, hříšných činů. Neměli bychom lpět na podmíněném štěstí a neštěstí, jejichž příčinou jsou minulé zbožné či bezbožné činnosti. Chceme-li se povznést nad tuto nevědomost, musíme za každou situací vidět vůli Pána a přijímat ji tak. Jestliže se odevzdáme Nejvyšší Osobnosti Božství, přetneme pouta hmotné existence.