Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं
ये बर्हिषो भागभाजं परादु: ।
प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा
क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीताङ्‌घ्रि:पद्मम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

athāpi yūyaṁ kṛta-kilbiṣā bhavaṁ
ye barhiṣo bhāga-bhājaṁ parāduḥ
prasādayadhvaṁ pariśuddha-cetasā
kṣipra-prasādaṁ pragṛhītāṅghri-padmam
athāpi yūyaṁ kṛta-kilbiṣā bhavaṁ
ye barhiṣo bhāga-bhājaṁ parāduḥ
prasādayadhvaṁ pariśuddha-cetasā
kṣipra-prasādaṁ pragṛhītāṅghri-padmam

Synonyms

Synonyma

atha api — still; yūyam — all of you; kṛta-kilbiṣāḥ — having committed offenses; bhavam — Lord Śiva; ye — all of you; barhiṣaḥ — of the sacrifice; bhāga-bhājam — entitled to a share; parāduḥ — have excluded; prasādayadhvam — all of you should satisfy; pariśuddha-cetasā — without mental reservations; kṣipra-prasādam — quick mercy; pragṛhīta-aṅghri-padmam — his lotus feet having been taken shelter of.

atha api — ještě; yūyam — vy všichni; kṛta-kilbiṣāḥ — urazili jste; bhavam — Pána Śivu; ye — vy všichni; barhiṣaḥ — z oběti; bhāga-bhājam — který měl nárok na podíl; parāduḥ — vyloučili jste; prasādayadhvam — všichni byste měli uspokojit; pariśuddha-cetasā — bez postranních myšlenek; kṣipra-prasādam — rychle dává milost; pragṛhīta-aṅghri-padmam — když se někdo uchýlí k jeho lotosovým nohám.

Translation

Překlad

You have excluded Lord Śiva from taking part in the sacrificial results, and therefore you are all offenders at his lotus feet. Still, if you go without mental reservations and surrender unto him and fall down at his lotus feet, he will be very pleased.

Odepřeli jste Pánu Śivovi podíl na oběti, a všichni jste tak urazili jeho lotosové nohy. Když však za ním půjdete, aniž byste měli postranní myšlenky, odevzdáte se mu a padnete k jeho lotosovým nohám, velice ho to potěší.

Purport

Význam

Lord Śiva is also called Āśutoṣa. Āśu means “very soon,” and toṣa means “to become satisfied.” The demigods were advised to go to Lord Śiva and beg his pardon, and because he is very easily pleased, it was certain that their purpose would be served. Lord Brahmā knew the mind of Lord Śiva very well, and he was confident that the demigods, who were offenders at his lotus feet, could mitigate their offenses by going to him and surrendering without reservation.

Pán Śiva se také nazývá Āśutoṣa. Āśu znamená “velmi brzy” a toṣa znamená “být usmířen”. Polobozi dostali radu, aby šli za Pánem Śivou a poprosili ho o odpuštění. Protože ho lze velmi snadno uspokojit, bylo jisté, že budou úspěšní. Pán Brahmā znal velmi dobře mysl Pána Śivy a byl přesvědčený o tom, že ačkoliv se polobozi dopustili urážky jeho lotosových nohou, mohou své přestupky napravit, pokud za ním půjdou a bez výhrad se mu odevzdají.