Skip to main content

Texts 19-20

Sloka 19-20

Devanagari

Dévanágarí

कुमुदोत्पलकह्लारशतपत्रवनर्द्धिभि: ।
नलिनीषु कलं कूजत्खगवृन्दोपशोभितम् ॥ १९ ॥
मृगै: शाखामृगै: क्रोडैर्मृगेन्द्रैर्ऋ क्षशल्यकै: ।
गवयै: शरभैर्व्याघ्रै रुरुभिर्महिषादिभि: ॥ २० ॥

Text

Verš

kumudotpala-kahlāra-
śatapatra-vanarddhibhiḥ
nalinīṣu kalaṁ kūjat-
khaga-vṛndopaśobhitam
kumudotpala-kahlāra-
śatapatra-vanarddhibhiḥ
nalinīṣu kalaṁ kūjat-
khaga-vṛndopaśobhitam
mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair
mṛgendrair ṛkṣa-śalyakaiḥ
gavayaiḥ śarabhair vyāghrai
rurubhir mahiṣādibhiḥ
mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair
mṛgendrair ṛkṣa-śalyakaiḥ
gavayaiḥ śarabhair vyāghrai
rurubhir mahiṣādibhiḥ

Synonyms

Synonyma

kumudakumuda; utpalautpala; kahlārakahlāra; śatapatra — lotuses; vana — forest; ṛddhibhiḥ — being covered with; nalinīṣu — in the lakes; kalam — very sweetly; kūjat — whispering; khaga — of birds; vṛnda — groups; upaśobhitam — decorated with; mṛgaiḥ — with deer; śākhā-mṛgaiḥ — with monkeys; kroḍaiḥ — with boars; mṛga-indraiḥ — with lions; ṛkṣa-śalyakaiḥ — with ṛkṣas and śalyakas; gavayaiḥ — with forest cows; śarabhaiḥ — with forest asses; vyāghraiḥ — with tigers; rurubhiḥ — with small deer; mahiṣa-ādibhiḥ — with buffalo, etc.

kumuda — kumuda; utpala — utpala; kahlāra — kahlāra; śatapatra — lotosy; vana — les; ṛddhibhiḥ — pokrytý; nalinīṣu — v jezírkách; kalam — sladce; kūjat — švitořících; khaga — ptáků; vṛnda — skupiny; upaśobhitam — ozdobený; mṛgaiḥ — s jeleny; śākhā-mṛgaiḥ — s opicemi; kroḍaiḥ — s kanci; mṛga-indraiḥ — se lvy; ṛkṣa-śalyakaiḥ — s ṛkṣi a śalyaky; gavayaiḥ — s lesními kravami; śarabhaiḥ — s lesními osly; vyāghraiḥ — s tygry; rurubhiḥ — s jelínky; mahiṣa-ādibhiḥ — s buvoly a podobně.

Translation

Překlad

There are different kinds of lotus flowers, such as kumuda, utpala and śatapatra. The forest appears to be a decorated garden, and the small lakes are full of various kinds of birds who whisper very sweetly. There are many kinds of other animals also, like deer, monkeys, boars, lions, ṛkṣas, śalyakas, forest cows, forest asses, tigers, small deer, buffalo and many other animals, who are fully enjoying their lives.

Rostou tam různé druhy lotosů, jako kumuda, utpala a śatapatra. Les připomíná udržovanou zahradu a z malých jezírek se ozývá sladké švitoření rozmanitých ptáků. Žije tam také mnoho druhů jiných zvířat, jako jsou jeleni, opice, kanci, lvi, ṛkṣové, śalyakové, lesní krávy, lesní osli, tygři, jelínci, buvoli a další, a všechna jsou plně spokojená.