Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

सौदर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तया
मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम् ।
दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा
नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥ ८ ॥

Text

Verš

saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā
mātrā ca mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram
dattāṁ saparyāṁ varam āsanaṁ ca sā
nādatta pitrāpratinanditā satī
saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā
mātrā ca mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram
dattāṁ saparyāṁ varam āsanaṁ ca sā
nādatta pitrāpratinanditā satī

Synonyms

Synonyma

saudarya — of her sisters; sampraśna — with the greetings; samartha — proper; vārtayā — tidings; mātrā — by her mother; ca — and; mātṛ-svasṛbhiḥ — by her aunts; ca — and; sa-ādaram — along with respect; dattām — which was offered; saparyām — worship, adoration; varam — presents; āsanam — a seat; ca — and; — she (Satī); na ādatta — did not accept; pitrā — by her father; apratinanditā — not being welcomed; satī — Satī.

saudarya — svých sester; sampraśna — s pozdravy; samartha — patřičnými; vārtayā — zprávy; mātrā — od své matky; ca — a; mātṛ-svasṛbhiḥ — od svých tet; ca — a; sa-ādaram — s úctou; dattām — nabídnutou; saparyām — poctu; varam — dary; āsanam — místo k sezení; ca — a; — ona (Satī); na ādatta — nepřijala; pitrā — od otce; apratinandi — nepřivítaná; satī — Satī.

Translation

Překlad

Although she was received by her sisters and mother, she did not reply to their words of reception, and although she was offered a seat and presents, she did not accept anything, for her father neither talked with her nor welcomed her by asking about her welfare.

Sestry a matka ji přivítaly, ale ona jejich přívětivá slova neopětovala. Obdarovaly ji a nabídly jí místo k sezení, ale ona nic nepřijala, protože její otec s ní nepromuvil ani slovo a nepřišel ji ani přivítat a zeptat se, jak se jí daří.

Purport

Význam

Satī did not accept the greetings offered by her sisters and mother, for she was not at all satisfied by her father’s silence. Satī was the youngest child of Dakṣa, and she knew that she was his pet. But now, because of her association with Lord Śiva, Dakṣa forgot all his affection for his daughter, and this very much aggrieved her. The material bodily conception is so polluted that even upon slight provocation all our relationships of love and affection are nullified. Bodily relationships are so transient that even though one is affectionate towards someone in a bodily relationship, a slight provocation terminates this intimacy.

Satī odmítla přijmout uvítání, které jí sestry a matka připravily, jelikož jí vadilo mlčení jejího otce. Byla jeho nejmladší dcerou a věděla, že je jeho miláčkem. Kvůli jejímu vztahu s Pánem Śivou se však nyní Dakṣa tvářil, jako by ji vůbec neznal, a proto byla velmi nešťastná. Hmotné pojetí tělesné příbuznosti je natolik znečištěné, že stačí malá neshoda a všechna vzájemná láska a náklonnost zmizí. Člověk může mít na základě tělesné příbuznosti někoho rád, ale tělesné poměry jsou tak pomíjivé, že i nepatrný podnět může tento důvěrný vztah ukončit.