Skip to main content

Text 33

Sloka 33

Devanagari

Dévanágarí

अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ।
ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता: सहस्रश: ॥ ३३ ॥

Text

Verš

adhvaryuṇā hūyamāne
devā utpetur ojasā
ṛbhavo nāma tapasā
somaṁ prāptāḥ sahasraśaḥ
adhvaryuṇā hūyamāne
devā utpetur ojasā
ṛbhavo nāma tapasā
somaṁ prāptāḥ sahasraśaḥ

Synonyms

Synonyma

adhvaryuṇā — by the priest, Bhṛgu; hūyamāne — oblations being offered; devāḥ — demigods; utpetuḥ — became manifested; ojasā — with great strength; ṛbhavaḥ — the Ṛbhus; nāma — named; tapasā — by penance; somam — Soma; prāptāḥ — having achieved; sahasraśaḥ — by the thousands.

adhvaryuṇā — knězem, Bhṛguem; hūyamāne — po obětování obětin; devāḥ — polobozi; utpetuḥ — objevili se; ojasā — s velkou silou; ṛbhavaḥ — Ṛbhuové; nāma — zvaní; tapasā — askezí; somam — Soma; prāptāḥ — dosáhli; sahasraśaḥ — po tisících.

Translation

Překlad

When Bhṛgu Muni offered oblations in the fire, immediately many thousands of demigods named Ṛbhus became manifested. All of them were powerful, having achieved strength from Soma, the moon.

Bhṛgu začal obětovat do ohně a vzápětí se objevily tisíce polobohů zvaných Ṛbhuové, které Soma, bůh Měsíce, obdařil ohromnou silou.

Purport

Význam

It is stated here that many thousands of demigods named Ṛbhus became manifested because of the oblations offered in the fire and the chanting of the hymns from the Yajur Veda. Brāhmaṇas like Bhṛgu Muni were so powerful that they could create such powerful demigods simply by chanting the Vedic mantras. Vedic mantras are still available, but the chanters are not. By chanting Vedic mantras or chanting the Gāyatrī or ṛg-mantra one can attain the results one desires. In the present Age of Kali it is recommended by Lord Caitanya that simply by chanting Hare Kṛṣṇa one can attain all perfection.

Obětování do ohně a zpívání hymnů z Yajur Vedy přivolalo tisíce polobohů, kteří jsou známí pod jménem Ṛbhuové. Brāhmaṇové, jako je Bhṛgu Muni, měli takovou moc, že pouhým pronášením védských manter dokázali stvořit nesmírně mocné polobohy. Tyto mantry stále existují, ale již neexistují brāhmaṇové, kteří by je uměli správně recitovat. Zpěv védských manter, Gāyatrī nebo ṛg-mantry jistě člověku umožní dosáhnout kýženého výsledku. Pán Caitanya však pravil, že v současném věku Kali je možné pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa dosáhnout úplné dokonalosti.