Skip to main content

Text 29

Sloka 29

Devanagari

Dévanágarí

अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत
प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजा: ।
जहावसून् यद्विमतात्मजा सती
मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति ॥ २९ ॥

Text

Verš

aho anātmyaṁ mahad asya paśyata
prajāpater yasya carācaraṁ prajāḥ
jahāv asūn yad-vimatātmajā satī
manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati
aho anātmyaṁ mahad asya paśyata
prajāpater yasya carācaraṁ prajāḥ
jahāv asūn yad-vimatātmajā satī
manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati

Synonyms

Synonyma

aho — oh; anātmyam — neglect; mahat — great; asya — of Dakṣa; paśyata — just see; prajāpateḥ — of the Prajāpati; yasya — of whom; cara-acaram — all living entities; prajāḥ — offspring; jahau — gave up; asūn — her body; yat — by whom; vimatā — disrespected; ātma- — his own daughter; satī — Satī; manasvinī — voluntarily; mānam — respect; abhīkṣṇam — repeatedly; arhati — deserved.

aho — ó!; anātmyam — nevšímavost; mahat — velká; asya — Dakṣi; paśyata — pohlédněte; prajāpateḥ — Prajāpatiho; yasya — koho; cara-acaram — všechny živé bytosti; prajāḥ — potomci; jahau — vzdala se; asūn — svého těla; yat — kým; vimatā — zneuctěná; ātma- — vlastní dcera; satī — Satī; manasvinī — dobrovolně; mānam — úctu; abhīkṣṇam — opakovaně; arhati — zasluhovala.

Translation

Překlad

It was astonishing that Dakṣa, who was Prajāpati, the maintainer of all living entities, was so disrespectful to his own daughter Satī, who was not only chaste but was also a great soul, that she gave up her body because of his neglect.

Jak mohl být Dakṣa jakožto Prajāpati, přirozený ochránce všech živých bytostí, tak neuctivý ke své vlastní dceři Satī, která byla počestnou ženou a navíc velkou osobností? Jeho nevšímavost způsobila, že se vzdala svého těla.

Purport

Význam

The word anātmya is significant. Ātmya means “the life of the soul,” so this word indicates that although Dakṣa appeared to be living, actually he was a dead body; otherwise how could he neglect Satī, who was his own daughter? It was the duty of Dakṣa to look after the maintenance and comforts of all living entities because he was situated as Prajāpati, the governor of all living entities. Therefore how is it that he neglected his own daughter, who was the most exalted and chaste woman, a great soul, and who therefore deserved the most respectful treatment from her father? The death of Satī because of her being neglected by Dakṣa, her father, was most astonishing to all the great demigods of the universe.

Důležité je zde slovo anātmya. Ātmya znamená “život duše”, a toto slovo tedy naznačuje, že i když se Dakṣa zdál být naživu, ve skutečnosti byl mrtvý. Jak jinak by mohl přehlížet Satī, svou vlastní dceru? Dakṣa měl jako Prajāpati, vládce všech živých bytostí, povinnost dohlížet na to, aby se všem dařilo dobře. Jak mohl zanedbat vlastní dceru, vznešenou a počestnou Satī, která byla velkou duší a zasluhovala si otcovu nejvyšší úctu a ohleduplnost? Všichni polobozi vesmíru byli její smrtí, kterou způsobila otcova nevšímavost, velice překvapeni.