Skip to main content

Texts 50-51

Sloka 50-51

Devanagari

Dévanágarí

यो जायमान: सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां रुचा ।
स्वयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् ॥ ५० ॥
तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च ।
युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वै सर्वप्रजापतीन् ॥ ५१ ॥

Text

Verš

yo jāyamānaḥ sarveṣāṁ
tejas tejasvināṁ rucā
svayopādatta dākṣyāc ca
karmaṇāṁ dakṣam abruvan
yo jāyamānaḥ sarveṣāṁ
tejas tejasvināṁ rucā
svayopādatta dākṣyāc ca
karmaṇāṁ dakṣam abruvan
taṁ prajā-sarga-rakṣāyām
anādir abhiṣicya ca
yuyoja yuyuje ’nyāṁś ca
sa vai sarva-prajāpatīn
taṁ prajā-sarga-rakṣāyām
anādir abhiṣicya ca
yuyoja yuyuje ’nyāṁś ca
sa vai sarva-prajāpatīn

Synonyms

Synonyma

yaḥ — one who; jāyamānaḥ — just after his birth; sarveṣām — of all; tejaḥ — the brilliance; tejasvinām — brilliant; rucā — by effulgence; svayā — his; upādatta — covered; dākṣyāt — from being expert; ca — and; karmaṇām — in fruitive activities; dakṣam — Dakṣa; abruvan — was called; tam — him; prajā — living beings; sarga — generating; rakṣāyām — in the matter of maintaining; anādiḥ — the firstborn, Lord Brahmā; abhiṣicya — having appointed; ca — also; yuyoja — engaged; yuyuje — engaged; anyān — others; ca — and; saḥ — he; vai — certainly; sarva — all; prajā-patīn — progenitors of living entities.

yaḥ — ten, kdo; jāyamānaḥ — hned po narození; sarveṣām — všech; tejaḥ — třpyt; tejasvinām — třpytivý; rucā — září; svayā — svou; upādatta — překryl; dākṣyāt — jelikož byl odborník; ca — a; karmaṇām — na plodonosné činnosti; dakṣam — Dakṣa; abruvan — byl nazván; tam — jeho; prajā — živé bytosti; sarga — tvoření; rakṣāyām — ve věci udržování; anādiḥ — prvorozený, Pán Brahmā; abhiṣicya — když určil; ca — také; yuyoja — zaměstnaný; yuyuje — zaměstnal; anyān — druhé; ca — a; saḥ — on; vai — jistě; sarva — všechny; prajā-patīn — ty, kdo plodí živé bytosti.

Translation

Překlad

After being born, Dakṣa, by the superexcellence of his bodily luster, covered all others’ bodily opulence. Because he was very expert in performing fruitive activity, he was called by the name Dakṣa, meaning “the very expert.” Lord Brahmā therefore engaged Dakṣa in the work of generating living entities and maintaining them. In due course of time, Dakṣa also engaged other Prajāpatis [progenitors] in the process of generation and maintenance.

Jedinečnou září svého těla Dakṣa hned po narození překonal tělesné přednosti všech ostatních. Byl velkým odborníkem na plodonosné činnosti, a proto dostal jméno Dakṣa, které znamená “velký odborník”. Pán Brahmā ho proto zaměstnal plozením a udržováním živých bytostí a Dakṣa tím časem zaměstnal také další Prajāpatie.

Purport

Význam

Dakṣa became almost as powerful as Lord Brahmā. Consequently, Lord Brahmā engaged him in generating population. Dakṣa was very influential and opulent. In his own turn, Dakṣa engaged other Prajāpatis, headed by Marīci. In this way the population of the universe increased.

Dakṣa byl velice vlivný a bohatý, a jelikož se jeho moc téměř vyrovnala moci Pána Brahmy, Brahmā ho zaměstnal plozením obyvatelstva. Dakṣa potom podobně zaměstnal další Prajāpatie v čele s Marīcim. Tak se rozrůstalo obyvatelstvo tohoto vesmíru.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Fourth Canto, Thirtieth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “The Activities of the Pracetās.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třicáté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Činnosti Pracetů”.