Skip to main content

Text 2

Sloka 2

Devanagari

Dévanágarí

स राजा महिषीं राजन् सुस्‍नातां
रुचिराननाम् ।
कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्ददुपागताम् ॥ २ ॥

Text

Verš

sa rājā mahiṣīṁ rājan
susnātāṁ rucirānanām
kṛta-svastyayanāṁ tṛptām
abhyanandad upāgatām
sa rājā mahiṣīṁ rājan
susnātāṁ rucirānanām
kṛta-svastyayanāṁ tṛptām
abhyanandad upāgatām

Synonyms

Synonyma

saḥ — he; rājā — the King; mahiṣīm — the Queen; rājan — O King; su-snātām — nicely bathed; rucira-ānanām — attractive face; kṛta-svasti-ayanām — dressed with auspicious garments and ornaments; tṛptām — satisfied; abhyanandat — he welcomed; upāgatām — approached.

saḥ — on; rājā — král; mahiṣīm — královnu; rājan — ó králi; su-snātām — krásně vykoupanou; rucira-ānanām — přitažlivý obličej; kṛta-svasti-ayanām — s příznivými šaty a ozdobami; tṛptām — spokojenou; abhyanandat — uvítal; upāgatām — když přišla.

Translation

Překlad

The Queen took her bath and dressed herself nicely with all auspicious garments and ornaments. After taking food and becoming completely satisfied, she returned to the King. Upon seeing her beautifully decorated attractive face, the King welcomed her with all devotion.

Královna se vykoupala, oblékla si krásné, příznivé šaty a hezky se ozdobila. Poté, co se najedla a byla plně spokojena, vrátila se ke králi. Když král spatřil její nádherně ozdobenou přitažlivou tvář, uvítal ji s naprostou oddaností.

Purport

Význam

A woman is generally accustomed to dress herself nicely with fine garments and decorative ornaments. She may even sometimes wear flowers in her hair. Women especially dress themselves up in the evening because the husband comes home in the evening after working hard all day. It is the duty of the wife to dress herself up very nicely so that when her husband returns home he becomes attracted by her dress and cleanliness and thus becomes satisfied. In other words, the wife is the inspiration of all good intelligence. Upon seeing one’s wife dressed nicely, one can think very soberly about family business. When a person is too anxious about family affairs, he cannot discharge his family duties nicely. A wife is therefore supposed to be an inspiration and should keep the husband’s intelligence in good order so that they can combinedly prosecute the affairs of family life without impediment.

Ženy mají ve zvyku krásně se odívat pěknými šaty a zdobit se šperky. Někdy dokonce nosí květy ve vlasech. Strojí se zvláště navečer, protože tehdy přichází domů manžel po celodenní těžké práci. Povinností manželky je velice pěkně se obléci, aby svého muže, který se vrací domů, upoutala hezkými šaty a čistotou, a tak ho uspokojila. Manželka dává inspiraci ke všem dobrým rozhodnutím. Když muž vidí svoji ženu pěkně oblečenou, může jasně uvažovat o rodinných záležitostech. Kdyby si s rodinou musel dělat příliš mnoho starostí, nemohl by dobře plnit své rodinné povinnosti. Manželka má být proto zdrojem inspirace a udržovat manželovu inteligenci v dobrém stavu, aby mohli společně a bez potíží řešit všechny otázky rodinného života.