Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

ते चण्डवेगानुचरा: पुरञ्जनपुरं यदा ।
हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यषेधत्प्रजागर: ॥ १५ ॥

Text

Verš

te caṇḍavegānucarāḥ
purañjana-puraṁ yadā
hartum ārebhire tatra
pratyaṣedhat prajāgaraḥ
te caṇḍavegānucarāḥ
purañjana-puraṁ yadā
hartum ārebhire tatra
pratyaṣedhat prajāgaraḥ

Synonyms

Synonyma

te — all of them; caṇḍavega — of Caṇḍavega; anucarāḥ — followers; purañjana — of King Purañjana; puram — city; yadā — when; hartum — to plunder; ārebhire — began; tatra — there; pratyaṣedhat — defended; prajāgaraḥ — the big serpent.

te — ti všichni; caṇḍavega — Caṇḍavegovi; anucarāḥ — stoupenci; purañjana — krále Purañjany; puram — město; yadā — když; hartum — plenit; ārebhire — začali; tatra — tam; pratyaṣedhat — bránil; prajāgaraḥ — velký had.

Translation

Překlad

When King Gandharva-rāja [Caṇḍavega] and his followers began to plunder the city of Purañjana, a snake with five hoods began to defend the city.

Když král Gandharva-rāja (Caṇḍavega) a jeho stoupenci začali plenit Purañjanovo město, bránil ho pětihlavý had.

Purport

Význam

When one is sleeping, the life air remains active in different dreams. The five hoods of the snake indicate that the life air is surrounded by five kinds of air, known as prāṇa, apāna, vyāna, udāna and samāna. When the body is inactive, the prāṇa, or the life air, is active. Up to the age of fifty one can actively work for sense gratification, but after the fiftieth year one’s energy decreases, although one can with great strain work for two or three more years — perhaps up to the fifty-fifth year. Thus the fifty-fifth year is generally taken by government regulations as the final year for retirement. The energy, which is fatigued after fifty years, is figuratively described herein as a serpent with five hoods.

Když člověk spí, jeho životní vzduch zůstává činný v různých snech. Pět hlav hada vyjadřuje, že životní vzduch doprovází pět druhů vzduchu, které se nazývají prāṇa, apāna, vyāna, udāna a samāna. Když je tělo nečinné, prāṇa neboli životní vzduch je v činnosti. Až do padesáti let může člověk aktivně pracovat pro uspokojování smyslů, ale po padesátém roce jeho energie slábne, i když s velkým úsilím může pracovat ještě další dva nebo tři roky — řekněme do padesáti pěti let. Padesátý pátý rok je tedy obvykle stanovený vládou jako rok pro odchod do důchodu. Energie, která se po padesáti letech unaví, je zde obrazně označena jako pětihlavý had.