Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

पिशङ्गनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम् ।
पद्‌भ्यां क्‍वणद्‌भ्यां चलन्तीं नूपुरैर्देवतामिव ॥ २३ ॥

Text

Verš

piśaṅga-nīvīṁ suśroṇīṁ
śyāmāṁ kanaka-mekhalām
padbhyāṁ kvaṇadbhyāṁ calantīṁ
nūpurair devatām iva
piśaṅga-nīvīṁ suśroṇīṁ
śyāmāṁ kanaka-mekhalām
padbhyāṁ kvaṇadbhyāṁ calantīṁ
nūpurair devatām iva

Synonyms

Synonyma

piśaṅga — yellow; nīvīm — garment; su-śroṇīm — beautiful waist; śyāmām — blackish; kanaka — golden; mekhalām — belt; padbhyām — with the feet; kvaṇadbhyām — tinkling; calantīm — walking; nūpuraiḥ — with ankle bells; devatām — a denizen of the heavens; iva — like.

piśaṅga — žluté; nīvīm — šaty; su-śroṇīm — krásný pas; śyāmām — načernalý; kanaka — zlatý; mekhalām — pásek; padbhyām — nohama; kvaṇadbhyām — cinkala; calantīm — kráčela; nūpuraiḥ — nákotníčky; devatām — obyvatelka nebes; iva — jako.

Translation

Překlad

The waist and hips of the woman were very beautiful. She was dressed in a yellow sārī with a golden belt. While she walked, her ankle bells rang. She appeared exactly like a denizen of the heavens.

Měla krásný pas a boky a její žluté sārī bylo obepnuté zlatým páskem. Když kráčela, cinkaly jí zvonky na nohách. Vypadala přesně jako obyvatelka nebeských planet.

Purport

Význam

This verse expresses the joyfulness of the mind upon seeing a woman with raised hips and breasts dressed in an attractive sārī and bedecked with ornaments.

Tento verš popisuje radostný stav mysli při pohledu na ženu s širokými boky a zdviženými ňadry, oblečenou do přitažlivého sārī a ozdobenou šperky.