Skip to main content

Text 30

Sloka 30

Devanagari

Dévanágarí

इत्थम्भूतानुभावोऽसौ पृथु: स भगवत्तम: ।
कीर्तितं तस्य चरितमुद्दामचरितस्य ते ॥ ३० ॥

Text

Verš

ittham-bhūtānubhāvo ’sau
pṛthuḥ sa bhagavattamaḥ
kīrtitaṁ tasya caritam
uddāma-caritasya te
ittham-bhūtānubhāvo ’sau
pṛthuḥ sa bhagavattamaḥ
kīrtitaṁ tasya caritam
uddāma-caritasya te

Synonyms

Synonyma

ittham-bhūta — thus; anubhāvaḥ — very great, powerful; asau — that; pṛthuḥ — King Pṛthu; saḥ — he; bhagavat-tamaḥ — the best among the lords; kīrtitam — described; tasya — his; caritam — character; uddāma — very great; caritasya — one who possesses such qualities; te — to you.

ittham-bhūta — takto; anubhāvaḥ — veliký, mocný; asau — ten; pṛthuḥ — král Pṛthu; saḥ — on; bhagavat-tamaḥ — nejlepší ze vznešených; kīrtitam — popsal; tasya — jeho; caritam — charakter; uddāma — vznešený; caritasya — ten, kdo má takové vlastnosti; te — tobě.

Translation

Překlad

Maitreya continued: The greatest of all devotees, Mahārāja Pṛthu, was very powerful, and his character was liberal, magnificent and magnanimous. Thus I have described him to you as far as possible.

Maitreya pokračoval: Mahārāja Pṛthu, největší ze všech oddaných, byl velice mocný a také laskavý, štědrý a velkodušný. Popsal jsem ti ho, jak nejlépe jsem dovedl.

Purport

Význam

In this verse the word bhagavattamaḥ is very significant, for the word bhagavat is used especially to refer to the Supreme Personality of Godhead, as the word bhagavān, “the Supreme Personality of Godhead,” is derived from the word bhagavat. Sometimes, however, we see that the word bhagavān is used for great personalities like Lord Brahmā, Lord Śiva and Nārada Muni. This is the case with Pṛthu Mahārāja, who is described here as the best of the bhagavāns, or the best of the lords. A person can be so addressed only if he is a great personality who exhibits extraordinary and uncommon features or who attains the greatest goal after his disappearance or who knows the difference between knowledge and ignorance. In other words, the word bhagavān should not be used for ordinary persons.

Slovo bhagavattamaḥ je velmi významné, neboť bhagavat se obvykle vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavat je původem slova bhagavān, které znamená “Nejvyšší Osobnost Božství”. Někdy ovšem slovo bhagavān označuje i významné osobnosti, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva či Nārada Muni. Tak je tomu i v případě Pṛthua Mahārāje, jenž je zde popsán jako nejlepší z bhagavānů, nejlepší ze vznešených. Takto lze oslovit jedině velkou osobnost, která projevuje neobyčejné schopnosti, dosáhla po svém odchodu nejvyššího cíle nebo zná rozdíl mezi poznáním a nevědomostí. Slovem bhagavān nelze v žádném případě označovat obyčejné osoby.