Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

कुर्वत्य: कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि ।
नदत्स्वमरतूर्येषु गृणन्ति स्म परस्परम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

kurvatyaḥ kusumāsāraṁ
tasmin mandara-sānuni
nadatsv amara-tūryeṣu
gṛṇanti sma parasparam
kurvatyaḥ kusumāsāraṁ
tasmin mandara-sānuni
nadatsv amara-tūryeṣu
gṛṇanti sma parasparam

Synonyms

Synonyma

kurvatyaḥ — just showering; kusuma-āsāram — showers of flowers; tasmin — in that; mandara — of Mandara Hill; sānuni — on the top; nadatsu — vibrating; amara-tūryeṣu — beating of the drums of the demigods; gṛṇanti sma — they were talking; parasparam — amongst themselves as follows.

kurvatyaḥ — zasypávaly; kusuma-āsāram — deštěm květů; tasmin — tam; mandara — hory Mandara; sānuni — na vrcholku; nadatsu — znělo; amara-tūryeṣu — bubnování polobohů; gṛṇanti sma — hovořily; parasparam — spolu následovně.

Translation

Překlad

At that time the demigods were situated on the top of Mandara Hill, and all their wives began to shower flowers on the funeral pyre and began to talk amongst themselves as follows.

Polobozi se v té době zdržovali na vrcholku hory Mandara a všechny jejich ženy začaly zasypávat pohřební hranici květy. Rozmlouvaly spolu následovně.