Skip to main content

Text 56

Sloka 56

Devanagari

Dévanágarí

राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापर: ।
सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु ॥ ५६ ॥

Text

Verš

rājety adhān nāmadheyaṁ
soma-rāja ivāparaḥ
sūryavad visṛjan gṛhṇan
pratapaṁś ca bhuvo vasu
rājety adhān nāmadheyaṁ
soma-rāja ivāparaḥ
sūryavad visṛjan gṛhṇan
pratapaṁś ca bhuvo vasu

Synonyms

Synonyma

rājā — the King; iti — thus; adhāt — took up; nāmadheyam — of the name; soma-rājaḥ — the king of the moon planet; iva — like; aparaḥ — on the other hand; sūrya-vat — like the sun-god; visṛjan — distributing; gṛhṇan — exacting; pratapan — by strong ruling; ca — also; bhuvaḥ — of the world; vasu — revenue.

rājā — král; iti — takto; adhāt — přijal; nāmadheyam — jménem; soma-rājaḥ — král planety Měsíc; iva — jako; aparaḥ — na druhou stranu; sūrya-vat — jako bůh Slunce; visṛjan — rozdával; gṛhṇan — vymáhal; pratapan — silnou vládou; ca — také; bhuvaḥ — světa; vasu — poplatek.

Translation

Překlad

Mahārāja Pṛthu became as celebrated a king as Soma-rāja, the king of the moon. He was also powerful and exacting, just like the sun-god, who distributes heat and light and at the same time exacts all the planetary waters.

Mahārāja Pṛthu se stal stejně slavným králem, jako je Soma-rāja, král Měsíce. Byl také mocný a vybíral daně, tak jako bůh Slunce šíří teplo a světlo a zároveň vysouší vodu na všech planetách.

Purport

Význam

In this verse Mahārāja Pṛthu is compared to the kings of the moon and sun. The king of the moon and the king of the sun serve as examples of how the Lord desires the universe to be ruled. The sun distributes heat and light and at the same time exacts water from all planets. The moon is very pleasing at night, and when one becomes fatigued after a day’s labor in the sun, he can enjoy the moonshine. Like the sun-god, Pṛthu Mahārāja distributed his heat and light to give protection to his kingdom, for without heat and light no one can exist. Similarly, Pṛthu Mahārāja exacted taxes and gave such strong orders to the citizens and government that no one had the power to disobey him. On the other hand, he pleased everyone just like the moonshine. Both the sun and the moon have particular influences by which they maintain order in the universe, and modern scientists and philosophers should become familiar with the Supreme Lord’s perfect plan for universal maintenance.

Mahārāja Pṛthu je přirovnán ke králům Slunce a Měsíce, kteří jsou příklady toho, jak si Pán představuje vládu ve vesmíru. Slunce šíří teplo a světlo a zároveň vysouší na všech planetách vodu. Měsíc je v noci velice příjemný, a když je člověk unavený po celodenní práci na slunci, může si užívat měsíčního světla. Aby chránil své království, šířil Pṛthu Mahārāja své teplo a světlo jako bůh Slunce, neboť bez tepla a světla nemůže nikdo existovat. Také vybíral daně a dával občanům a vládě tak autoritativní pokyny, že nikdo neměl sílu ho neuposlechnout. Na druhou stranu každého těšil jako měsíční svit. Slunce i Měsíc mají svůj vliv, kterým udržují řád ve vesmíru, a moderní vědci a filozofové by se měli s dokonalým plánem Nejvyššího Pána týkajícím se udržování vesmíru seznámit.