Skip to main content

Text 28

Sloka 28

Devanagari

Dévanágarí

ततो महीपति: प्रीत: सर्वकामदुघां पृथु: ।
दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सल: ॥ २८ ॥

Text

Verš

tato mahīpatiḥ prītaḥ
sarva-kāma-dughāṁ pṛthuḥ
duhitṛtve cakāremāṁ
premṇā duhitṛ-vatsalaḥ
tato mahīpatiḥ prītaḥ
sarva-kāma-dughāṁ pṛthuḥ
duhitṛtve cakāremāṁ
premṇā duhitṛ-vatsalaḥ

Synonyms

Synonyma

tataḥ — thereafter; mahī-patiḥ — the King; prītaḥ — being pleased; sarva-kāma — all desirables; dughām — producing as milk; pṛthuḥ — King Pṛthu; duhitṛtve — treating as his daughter; cakāra — did; imām — unto the planet earth; premṇā — out of affection; duhitṛ-vatsalaḥ — affectionate to his daughter.

tataḥ — poté; mahī-patiḥ — král; prītaḥ — potěšený; sarva-kāma — vše vytoužené; dughām — vydala jako mléko; pṛthuḥ — král Pṛthu; duhitṛtve — choval se k ní jako k dceři; cakāra — byl; imām — k planetě Zemi; premṇā — z lásky; duhitṛ-vatsalaḥ — plný náklonnosti ke své dceři.

Translation

Překlad

Thereafter King Pṛthu was very satisfied with the planet earth, for she sufficiently supplied all food to various living entities. Thus he developed an affection for the planet earth, just as if she were his own daughter.

Král Pṛthu byl s planetou Zemí velice spokojený, neboť dostatečně zásobila různé živé bytosti veškerou potravou. Začal ji mít rád, jako by byla jeho vlastní dcerou.