Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Devanagari

Dévanágarí

हन्यतां हन्यतामेष पाप: प्रकृतिदारुण: ।
जीवञ्जगदसावाशु कुरुते भस्मसाद् ध्रुवम् ॥ ३१ ॥

Text

Verš

hanyatāṁ hanyatām eṣa
pāpaḥ prakṛti-dāruṇaḥ
jīvañ jagad asāv āśu
kurute bhasmasād dhruvam
hanyatāṁ hanyatām eṣa
pāpaḥ prakṛti-dāruṇaḥ
jīvañ jagad asāv āśu
kurute bhasmasād dhruvam

Synonyms

Synonyma

hanyatām — kill him; hanyatām — kill him; eṣaḥ — this king; pāpaḥ — representative of sin; prakṛti — by nature; dāruṇaḥ — most dreadful; jīvan — while living; jagat — the whole world; asau — he; āśu — very soon; kurute — will make; bhasmasāt — into ashes; dhruvam — certainly.

hanyatām — zabte ho; hanyatām — zabte ho; eṣaḥ — tohoto krále; pāpaḥ — představitel hříchu; prakṛti — povahou; dāruṇaḥ — nejkrutější; jīvan — když bude žít; jagat — celý svět; asau — on; āśu — velmi brzy; kurute — učiní; bhasmasāt — popelem; dhruvam — jistě.

Translation

Překlad

All the great saintly sages immediately cried: Kill him! Kill him! He is the most dreadful, sinful person. If he lives, he will certainly turn the whole world into ashes in no time.

Všichni velcí mudrci volali: Zabte ho! Zabte ho! Je to ten nejhorší hříšník. Bude-li žít, celý svět kvůli němu jistě zakrátko lehne popelem.

Purport

Význam

Saintly persons are generally very kind to all kinds of living entities, but they are not unhappy when a serpent or a scorpion is killed. It is not good for saintly persons to kill, but they are encouraged to kill demons, who are exactly like serpents and scorpions. Therefore all the saintly sages decided to kill King Vena, who was so dreadful and dangerous to all human society. We can appreciate the extent to which the saintly sages actually controlled the king. If the king or government becomes demonic, it is the duty of a saintly person to upset the government and replace it with deserving persons who follow the orders and instructions of saintly persons.

Velcí světci jsou obvykle nesmírně laskaví ke všem živým bytostem, ale je-li zabit had nebo štír, nermoutí se. Není dobré, aby světci zabíjeli, ale pro zabíjení démonů, kteří jsou stejní jako hadi a štíři, mají plnou podporu. Všichni svatí mudrci se tedy rozhodli tohoto hrozného, pro celou lidskou společnost nebezpečného krále Venu zabít. Můžeme si udělat obrázek o tom, do jaké míry světci skutečně ovládali krále. Začne-li král nebo vláda projevovat démonské chování, je povinností světce vládu svrhnout a nahradit ji lidmi, kteří si to zaslouží, neboť se řídí příkazy a pokyny svatých osob.