Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धा: समन्त्रिण: ।
वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयांसं भ्रमे: सुतम् ॥ ११ ॥

Text

Verš

matvā taṁ jaḍam unmattaṁ
kula-vṛddhāḥ samantriṇaḥ
vatsaraṁ bhūpatiṁ cakrur
yavīyāṁsaṁ bhrameḥ sutam
matvā taṁ jaḍam unmattaṁ
kula-vṛddhāḥ samantriṇaḥ
vatsaraṁ bhūpatiṁ cakrur
yavīyāṁsaṁ bhrameḥ sutam

Synonyms

Synonyma

matvā — thinking; tam — Utkala; jaḍam — without intelligence; unmattam — mad; kula-vṛddhāḥ — the elderly members of the family; samantriṇaḥ — with the ministers; vatsaram — Vatsara; bhū-patim — ruler of the world; cakruḥ — they made; yavīyāṁsam — younger; bhrameḥ — of Bhrami; sutam — son.

matvā — mysleli si; tam — Utkala; jaḍam — bez inteligence; unmattam — šílený; kula-vṛddhāḥ — starší členové rodiny; sa-mantriṇaḥ — s ministry; vatsaram — Vatsaru; bhū-patim — vládcem světa; cakruḥ — ustanovili; yavīyāṁsam — mladšího; bhrameḥ — Bhrami; sutam — syna.

Translation

Překlad

For this reason the ministers and all the elderly members of the family thought Utkala to be without intelligence and, in fact, mad. Thus his younger brother, named Vatsara, the son of Bhrami, was elevated to the royal throne, and he became king of the world.

Z tohoto důvodu ministři a všichni starší členové rodiny považovali Utkalu za šílence zbaveného veškeré inteligence. Proto na královský trůn dosadili jeho mladšího bratra, který se jmenoval Vatsara a byl synem Bhrami, a ten se stal králem světa.

Purport

Význam

It appears that although there was monarchy, it was not at all an autocracy. There were senior family members and ministers who could make changes and elect the proper person to the throne, although the throne could be occupied only by the royal family. In modern days also, wherever there is monarchy, sometimes the ministers and elderly members of the family select one member from the royal family to occupy the throne in preference to another.

Můžeme vidět, že i když existovala monarchie, nebyla to v žádném případě autokracie. Starší členové rodiny a ministři měli právo dělat změny a dosadit na trůn vhodného kandidáta, přestože jím mohl být jedině příslušník královské rodiny. I v moderních dobách se v monarchiích stává, že ministři a starší členové rodiny přednostně dosadí na trůn jiného rodinného příslušníka.