Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् । ददर्श हिमवद्‌द्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

gatvodīcīṁ diśaṁ rājā
rudrānucara-sevitām
dadarśa himavad-droṇyāṁ
purīṁ guhyaka-saṅkulām
gatvodīcīṁ diśaṁ rājā
rudrānucara-sevitām
dadarśa himavad-droṇyāṁ
purīṁ guhyaka-saṅkulām

Synonyms

Synonyma

gatvā — going; udīcīm — northern; diśam — direction; rājā — King Dhruva; rudra-anucara — by followers of Rudra, Lord Śiva; sevitām — inhabited; dadarśa — saw; himavat — Himālayan; droṇyām — in a valley; purīm — a city; guhyaka — ghostly persons; saṅkulām — full of.

gatvā — vyjel; udīcīm — severním; diśam — směrem; rājā — král Dhruva; rudra-anucara — stoupenci Rudry, Pána Śivy; sevitām — obývané; dadarśa — viděl; himavat — v himalájském; droṇyām — údolí; purīm — město; guhyaka — strašidelných bytostí; saṅkulām — plné.

Translation

Překlad

Dhruva Mahārāja went to the northern direction of the Himālayan range. In a valley he saw a city full of ghostly persons who were followers of Lord Śiva.

Dhruva Mahārāja se vydal do severní části himalájského pohoří, kde v údolí spatřil město plné strašidelných bytostí, stoupenců Pána Śivy.

Purport

Význam

In this verse it is stated that the Yakṣas are more or less devotees of Lord Śiva. By this indication the Yakṣas may be taken to be the Himālayan tribes like the Tibetans.

Zde je řečeno, že Yakṣové jsou víceméně oddaní Pána Śivy. Z toho můžeme usoudit, že se jedná o himalájské kmeny, jako jsou například Tibeťané.