Skip to main content

Text 3

Sloka 3

Devanagari

Dévanágarí

उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा । हत: पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ॥ ३ ॥

Text

Verš

uttamas tv akṛtodvāho
mṛgayāyāṁ balīyasā
hataḥ puṇya-janenādrau
tan-mātāsya gatiṁ gatā
uttamas tv akṛtodvāho
mṛgayāyāṁ balīyasā
hataḥ puṇya-janenādrau
tan-mātāsya gatiṁ gatā

Synonyms

Synonyma

uttamaḥ — Uttama; tu — but; akṛta — without; udvāhaḥ — marriage; mṛgayāyām — on a hunting excursion; balīyasā — very powerful; hataḥ — was killed; puṇya-janena — by a Yakṣa; adrau — on the Himālaya Mountains; tat — his; mātā — mother (Suruci); asya — of her son; gatim — way; gatā — followed.

uttamaḥ — Uttama; tu — ale; akṛta — bez; udvāhaḥ — manželství; mṛgayāyām — na lov; balīyasā — velmi mocným; hataḥ — byl zabit; puṇya-janena — Yakṣou; adrau — v Himalájích; tat — jeho; mātā — matka (Suruci); asya — svého syna; gatim — cestu; gatā — následovala.

Translation

Překlad

Dhruva Mahārāja’s younger brother Uttama, who was still unmarried, once went on a hunting excursion and was killed by a powerful Yakṣa in the Himālaya Mountains. Along with him, his mother, Suruci, also followed the path of her son [she died].

Uttama, mladší bratr Dhruvy Mahārāje, který byl stále ještě svobodný, se jednoho dne vypravil na lov a v Himalájích ho zabil mocný Yakṣa. Jeho matka Suruci se vydala cestou svého syna (také zemřela).