Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

या: कर्दमसुता: प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षिपत्नय: ।
तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥ १२ ॥

Text

Verš

yāḥ kardama-sutāḥ proktā
nava brahmarṣi-patnayaḥ
tāsāṁ prasūti-prasavaṁ
procyamānaṁ nibodha me
yāḥ kardama-sutāḥ proktā
nava brahmarṣi-patnayaḥ
tāsāṁ prasūti-prasavaṁ
procyamānaṁ nibodha me

Synonyms

Synonyma

yāḥ — those who; kardama-sutāḥ — the daughters of Kardama; proktāḥ — were mentioned; nava — nine; brahma-ṛṣi — great sages of spiritual knowledge; patnayaḥ — wives; tāsām — their; prasūti-prasavam — generations of sons and grandsons; procyamānam — describing; nibodha — try to understand; me — from me.

yāḥ — ty, které; kardama-sutāḥ — dcery Kardamy; proktāḥ — o nichž byla zmínka; nava — devět; brahma-ṛṣi — velkých mudrců, znalých duchovního poznání; patnayaḥ — manželky; tāsām — jejich; prasūti-prasavam — generace synů a vnuků; procyamānam — popsané; nibodha — snaž se pochopit; me — ode mne.

Translation

Překlad

You have already been informed about the nine daughters of Kardama Muni, who were handed over to nine different sages. I shall now describe the descendants of those nine daughters. Please hear from me.

Již jsem ti pověděl o devíti dcerách Kardamy Muniho, které dostalo za manželky devět mudrců. Nyní budu hovořit o potomcích těchto devíti dcer. Prosím, poslouchej.

Purport

Význam

The Third Canto has already described how Kardama Muni begot nine daughters in Devahūti and how all the daughters were later handed over to great sages like Marīci, Atri and Vasiṣṭha.

Ve třetím zpěvu jsme se již dozvěděli, jak Kardama Muni zplodil s Devahūti devět dcer a jak byly později věnovány velkým mudrcům, jako je Marīci, Atri a Vasiṣṭha.