Skip to main content

Text 23

23

Devanagari

Деванагарі

श्री शुक उवाच
इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दु:सहं वधम् ।
ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुध: ॥ २३ ॥

Text

Текст

śrī-śuka uvāca
ity uddhavād upākarṇya
suhṛdāṁ duḥsahaṁ vadham
jñānenāśamayat kṣattā
śokam utpatitaṁ budhaḥ
ш́рі-ш́ука ува̄ча
ітй уддгава̄д упа̄карн̣йа
сухр̣да̄м̇ дух̣сахам̇ вадгам
джн̃а̄нена̄ш́амайат кшатта̄
ш́окам утпатітам̇ будгах̣

Synonyms

Послівний переклад

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka Gosvāmī said; iti — thus; uddhavāt — from Uddhava; upākarṇya — hearing; suhṛdām — of friends and relatives; duḥsaham — unbearable; vadham — annihilation; jñānena — by transcendental knowledge; aśamayat — pacified himself; kṣattā — Vidura; śokam — bereavement; utpatitam — arisen; budhaḥ — the learned.

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча  —  Шрі Шука Ґосвамі сказав; іті  —  так; уддгава̄т  —  від Уддгави; упа̄карн̣йа  —  почувши; сухр̣да̄м  —  друзів і родичів; дух̣сахам  —  нестерпне; вадгам  —  знищення; джн̃а̄нена  —  трансцендентним знанням; аш́амайат  —  заспокоїв себе; кшатта̄  —  Відура; ш́окам  —  розпач; утпатітам  —  виник; будгах̣  —  вчений.

Translation

Переклад

Śrī Śukadeva Gosvāmī said: After hearing from Uddhava all about the annihilation of his friends and relatives, the learned Vidura pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge.

Шрі Шукадева Ґосвамі сказав: Почувши від Уддгави опис загибелі усіх своїх друзів та родичів, вчений Відура був охоплений горем, але за допомогою свого трансцендентного знання взяв себе в руки.

Purport

Коментар

Vidura was informed that the result of the Battle of Kurukṣetra was the annihilation of his friends and relatives as well as the destruction of the Yadu dynasty and also the passing away of the Lord. All these hurled him into bereavement for the time being, but because he was highly advanced in transcendental knowledge, he was quite competent to pacify himself by enlightenment. As it is stated in Bhagavad-gītā, due to our long association with bodily relationships, bereavement on account of the annihilation of friends and relatives is not at all astonishing, but one has to learn the art of subduing such bereavement with higher, transcendental knowledge. The talks between Uddhava and Vidura on the topic of Kṛṣṇa began at sunset, and Vidura was now further advanced in knowledge due to his association with Uddhava.

ПОЯСНЕННЯ: Відура довідався, що внаслідку битви на Курукшетрі загинули всі його друзі й родичі, була знищена вся родина Яду, а Господь покниув планету. Від цих новин він на якийсь час поринув у глибокий смуток, але, володіючи дуже високим трансцендентним знанням, він зумів знайти розраду в духовній мудрості. Як пояснює «Бгаґавад-ґіта», відчувати скорботу, втративши друзів чи родичів, з якими нас протягом багатьох років єднали тісні стосунки,    —    цілком природно, але треба навчитися тамувати свою скорботу за допомогою вищого, трансцендентного знання. Уддгава з Відурою почали розмовляти про Крішну надвечір, а тепер, завдяки спілкуванню з Уддгавою, Відура поглибив своє знання.