Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

पय:फेननिभा: शय्या दान्ता रुक्‍मपरिच्छदा: ।
आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च ॥ १६ ॥

Text

Verš

payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā
dāntā rukma-paricchadāḥ
āsanāni ca haimāni
susparśāstaraṇāni ca
payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā
dāntā rukma-paricchadāḥ
āsanāni ca haimāni
susparśāstaraṇāni ca

Synonyms

Synonyma

payaḥ — of milk; phena — the foam; nibhāḥ — resembling; śayyāḥ — beds; dāntāḥ — made of ivory; rukma — golden; paricchadāḥ — with covers; āsanāni — chairs and benches; ca — and; haimāni — made of gold; su-sparśa — soft to the touch; āstaraṇāni — cushions; ca — and.

payaḥ — mléčná; phena — pěna; nibhāḥ — jako; śayyāḥ — postele; dāntāḥ — ze slonoviny; rukma — zlaté; paricchadāḥ — s přikrývkami; āsanāni — židle a lavičky; ca — a; haimāni — ze zlata; su-sparśa — měkké na dotek; āstaraṇāni — polštáře; ca — a.

Translation

Překlad

The opulence of the household of Kardama Muni is described herein. The bedsheets and mattresses were all as white as the foam of milk, the chairs and benches were made of ivory and were covered by cloths of lace with golden filigree, and the couches were made of gold and had very soft pillows.

Zde je popis přepychového domu Kardamy Muniho. Prostěradla a matrace na postelích se bělaly jako mléčná pěna, židle a lavičky byly ze slonoviny a pokrývaly je látky s jemnými zlatými krajkami a ze zlata byly také pohovky, na nichž ležely velmi měkké polštáře.