Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक् ।
तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्या: समाहिता ॥ १३ ॥

Text

Verš

sā cāpi tanayoktena
yogādeśena yoga-yuk
tasminn āśrama āpīḍe
sarasvatyāḥ samāhitā
sā cāpi tanayoktena
yogādeśena yoga-yuk
tasminn āśrama āpīḍe
sarasvatyāḥ samāhitā

Synonyms

Synonyma

— she; ca — and; api — also; tanaya — by her son; uktena — spoken; yoga-ādeśena — by the instruction on yoga; yoga-yuk — engaged in bhakti-yoga; tasmin — in that; āśrame — hermitage; āpīḍe — the flower crown; sarasvatyāḥ — of the Sarasvatī; samāhitā — fixed in samādhi.

— ona; ca — a; api — také; tanaya — jejím synem; uktena — vyslovené; yoga-ādeśena — poučení o yoze; yoga-yuk — provozovat bhakti-yogu; tasmin — v té; āśrame — poustevně; āpīḍe — květinová koruna; sarasvatyāḥ — řeky Sarasvatī; samāhitā — pohroužena v samādhi.

Translation

Překlad

As instructed by her son, Devahūti also began to practice bhakti-yoga in that very āśrama. She practiced samādhi in the house of Kardama Muni, which was so beautifully decorated with flowers that it was considered the flower crown of the river Sarasvatī.

Devahūti začala ve svém āśramu provozovat bhakti-yogu podle pokynů svého syna. Pohroužila se do samādhi v domě Kardamy Muniho, který byl tak nádherně ozdobený květinami, že byl považován za květinovou korunu řeky Sarasvatī.

Purport

Význam

Devahūti did not leave her house, because it is never recommended for a woman to leave her home. She is dependent. The very example of Devahūti was that when she was not married, she was under the care of her father, Svāyambhuva Manu, and then Svāyambhuva Manu gave her to Kardama Muni in charity. She was under the care of her husband in her youth, and then her son, Kapila Muni, was born. As soon as her son grew up, her husband left home, and similarly the son, after discharging His duty towards His mother, also left. She could also have left home, but she did not. Rather, she remained at home and began to practice bhakti-yoga as it was instructed by her great son, Kapila Muni, and because of her practice of bhakti-yoga, the entire home became just like a flower crown on the river Sarasvatī.

Devahūti neopustila svůj dům. Ženám se nikdy nedoporučuje odcházet z domova, neboť jsou závislé. Než se Devahūti vdala, byla v péči svého otce Svāyambhuvy Manua, který ji pak věnoval jako milodar Kardamovi Munimu. V mládí žila Devahūti pod ochranou svého manžela a potom se jí narodil syn, Kapila Muni. Když syn dospěl, Kardama odešel z domova, a poté, co Kapila Muni splnil Svou povinnost vůči matce, opustil domov také. I ona mohla odejít, ale neodešla. Zůstala ve svém domě a začala provozovat bhakti-yogu podle pokynů svého výjimečného syna, Kapily Muniho. Její provozování bhakti-yogy bylo tak působivé, že se celý dům podobal koruně z květů na řece Sarasvatī.