Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

मैत्रेय उवाच
इति प्रदर्श्य भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम् ।
स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ ॥ १२ ॥

Text

Verš

maitreya uvāca
iti pradarśya bhagavān
satīṁ tām ātmano gatim
sva-mātrā brahma-vādinyā
kapilo ’numato yayau
maitreya uvāca
iti pradarśya bhagavān
satīṁ tām ātmano gatim
sva-mātrā brahma-vādinyā
kapilo ’numato yayau

Synonyms

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya said; iti — thus; pradarśya — after instructing; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; satīm — venerable; tām — that; ātmanaḥ — of self-realization; gatim — path; sva-mātrā — from His mother; brahma-vādinyā — self-realized; kapilaḥ — Lord Kapila; anumataḥ — took permission; yayau — left.

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; iti — tak; pradarśya — když poučil; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; satīm — ctihodná; tām — ta; ātmanaḥ — seberealizace; gatim — cestu; sva-mātrā — od Své matky; brahma-vādinyā — seberealizovaná; kapilaḥ — Pán Kapila; anumataḥ — se svolením; yayau — odešel.

Translation

Překlad

Śrī Maitreya said: The Supreme Personality of Godhead Kapila, after instructing His beloved mother, took permission from her and left His home, His mission having been fulfilled.

Śrī Maitreya řekl: Poté, co Nejvyšší Osobnost Božství Kapila poučil Svou milovanou matku, opustil s jejím svolením domov, neboť Jeho poslání bylo dovršeno.

Purport

Význam

The mission of the appearance of the Supreme Personality of Godhead in the form of Kapila was to distribute the transcendental knowledge of Sāṅkhya philosophy, which is full of devotional service. Having imparted that knowledge to His mother — and, through His mother, to the world — Kapiladeva had no more need to stay at home, so He took permission from His mother and left. Apparently He left home for spiritual realization, although He had nothing to realize spiritually because He Himself is the person to be spiritually realized. Therefore this is an example set by the Supreme Personality of Godhead while acting like an ordinary human being so that others might learn from Him. He could, of course, have stayed with His mother, but He indicated that there was no need to stay with the family. It is best to remain alone as a brahmacārī, sannyāsī or vānaprastha and cultivate Kṛṣṇa consciousness throughout one’s whole life. Those who are unable to remain alone are given license to live in household life with wife and children, not for sense gratification but for cultivation of Kṛṣṇa consciousness.

Posláním Kapily, jakožto inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, bylo šířit transcendentální poznání sāṅkhyové filozofie, jejímž jádrem je oddaná služba. Poté, co Kapila toto poznání sdělil Své matce (a jejím prostřednictvím celému světu), neměl již důvod zůstávat doma, a proto se svolením matky odešel. Odešel z domova za duchovní realizací, ačkoliv neměl potřebu cokoliv duchovně realizovat, neboť On Sám je cílem duchovní realizace. Nejvyšší Pán nám jde příkladem, když se chová jako obyčejná lidská bytost — můžeme se tak od Něho učit. Mohl samozřejmě zůstat se Svou matkou, ale Svým postojem dal jasně najevo, že není nutné žít s rodinou. Nejlepší je žít sám, jako brahmacārī, sannyāsī nebo vānaprastha, a po celý život rozvíjet vědomí Kṛṣṇy. Kdo nedokáže žít sám, může žít v domácnosti, se ženou a dětmi — ne však za účelem smyslového požitku, ale jen za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy.