Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Devanagari

Dévanágarí

य इदं श‍ृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुष: सकृत् ।
यो वाभिधत्ते मच्चित्त: स ह्येति पदवीं च मे ॥ ४३ ॥

Text

Verš

ya idaṁ śṛṇuyād amba
śraddhayā puruṣaḥ sakṛt
yo vābhidhatte mac-cittaḥ
sa hy eti padavīṁ ca me
ya idaṁ śṛṇuyād amba
śraddhayā puruṣaḥ sakṛt
yo vābhidhatte mac-cittaḥ
sa hy eti padavīṁ ca me

Synonyms

Synonyma

yaḥ — he who; idam — this; śṛṇuyāt — may hear; amba — O mother; śraddhayā — with faith; puruṣaḥ — a person; sakṛt — once; yaḥ — he who; — or; abhidhatte — repeats; mat-cittaḥ — his mind fixed on Me; saḥ — he; hi — certainly; eti — attains; padavīm — abode; ca — and; me — My.

yaḥ — ten, kdo; idam — toto; śṛṇuyāt — může slyšet; amba — ó matko; śraddhayā — s vírou; puruṣaḥ — osoba; sakṛt — jednou; yaḥ — ten, kdo; — nebo; abhidhatte — opakuje; mat-cittaḥ — s myslí upřenou na Mě; saḥ — on; hi — jistě; eti — dosáhne; padavīm — sídla; ca — a; me — Mého.

Translation

Překlad

Anyone who once meditates upon Me with faith and affection, who hears and chants about Me, surely goes back home, back to Godhead.

Každý, kdo o Mně jen jednou medituje s vírou a náklonností, kdo o Mně naslouchá a opěvuje Mě, půjde bezpochyby zpátky domů, zpátky k Bohu.

Purport

Význam

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Third Canto, Thirty-second Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Entanglement in Fruitive Activities.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třicáté druhé kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zapletení v plodonosných činnostech”.