Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Devanagari

Dévanágarí

इत्येतत्कथितं गुर्वि ज्ञानं तद्ब्रह्म-दर्शनम् ।
येनानुबुद्ध्यते तत्त्वं प्रकृते: पुरुषस्य च ॥ ३१ ॥

Text

Verš

ity etat kathitaṁ gurvi
jñānaṁ tad brahma-darśanam
yenānubuddhyate tattvaṁ
prakṛteḥ puruṣasya ca
ity etat kathitaṁ gurvi
jñānaṁ tad brahma-darśanam
yenānubuddhyate tattvaṁ
prakṛteḥ puruṣasya ca

Synonyms

Synonyma

iti — thus; etat — this; kathitam — described; gurvi — O respectful mother; jñānam — knowledge; tat — that; brahma — the Absolute Truth; darśanam — revealing; yena — by which; anubuddhyate — is understood; tattvam — the truth; prakṛteḥ — of matter; puruṣasya — of spirit; ca — and.

iti — takto; etat — toto; kathitam — popsané; gurvi — ó ctihodná matko; jñānam — poznání; tat — to; brahma — Absolutní Pravda; darśanam — zjevující; yena — pomocí kterého; anubuddhyate — je pochopena; tattvam — pravda; prakṛteḥ — o hmotě; puruṣasya — o duši; ca — a.

Translation

Překlad

My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the Absolute Truth, by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationship.

Má drahá, ctihodná matko, již jsem ti popsal cestu pochopení Absolutní Pravdy, po které může člověk dojít k porozumění skutečné pravdě o hmotě, duši a jejich vztahu.