Skip to main content

Text 43

43

Devanagari

Деванагарі

देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुव्रजन् ।
भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् ॥ ४३ ॥

Text

Текст

dehena jīva-bhūtena
lokāl lokam anuvrajan
bhuñjāna eva karmāṇi
karoty avirataṁ pumān
дехена джіва-бгӯтена
лока̄л локам анувраджан
бгун̃джа̄на ева карма̄н̣і
каротй авіратам̇ пума̄н

Synonyms

Послівний переклад

dehena — on account of the body; jīva-bhūtena — possessed by the living entity; lokāt — from one planet; lokam — to another planet; anuvrajan — wandering; bhuñjānaḥ — enjoying; eva — so; karmāṇi — fruitive activities; karoti — he does; aviratam — incessantly; pumān — the living entity.

дехена  —  через тіло; джіва-бгӯтена  —  яке посідає жива істота; лока̄т  —  з одної планети; локам  —  на іншу планету; анувраджан  —  блукаючи; бгун̃джа̄нах̣  —  насолоджуючись; ева  —  так; карма̄н̣і  —  корисливу діяльність; кароті  —  виконує; авіратам  —  безупинно; пума̄н  —  жива істота.

Translation

Переклад

Due to his particular type of body, the materialistic living entity wanders from one planet to another, following fruitive activities. In this way, he involves himself in fruitive activities and enjoys the result incessantly.

Матеріалістична жива істота блукає з планети на планету, відповідно до своїх корисливих вчинків отримуючи те чи інше тіло. Так вона знову й знову виконує корисливу діяльність і пожинає її плоди.

Purport

Коментар

When the living entity is encaged in the material body, he is called jīva-bhūta, and when he is free from the material body he is called brahma-bhūta. By changing his material body birth after birth, he travels not only in the different species of life, but also from one planet to another. Lord Caitanya says that the living entities, bound up by fruitive activities, are wandering in this way throughout the whole universe, and if by some chance or by pious activities they get in touch with a bona fide spiritual master, by the grace of Kṛṣṇa, then they get the seed of devotional service. After getting this seed, if one sows it within his heart and pours water on it by hearing and chanting, the seed grows into a big plant, and there are fruits and flowers which the living entity can enjoy, even in this material world. That is called the brahma-bhūta stage. In his designated condition, a living entity is called materialistic, and upon being freed from all designations, when he is fully Kṛṣṇa conscious, engaged in devotional service, he is called liberated. Unless one gets the opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of the Lord, there is no possibility of one’s liberation from the cycle of birth and death in the different species of life and through the different grades of planets.

ПОЯСНЕННЯ: Коли жива істота ув’язнена в тілі, її називають джіва-бгӯта, а коли вона звільнилася від матеріального тіла, її називають брахма-бгӯта. Змінюючи матеріальне тіло життя за життям, вона переселяється не лише з одного виду життя в інший, але й з одної планети на іншу. Господь Чайтан’я каже, що таким чином живі істоти, зв’язані своєю корисливою діялністю, блукають усім всесвітом, поки завдяки щасливому випадку чи своїм праведним діям зустрічають істинного духовного вчителя і з милості Крішни отримують насінину відданого служіння. Якщо, отримавши цю насінину, жива істота садить її у своєму серці й поливає її, слухаючи й оспівуючи Господню славу, ця насінина виростає в велику рослину, що приносить плоди й квіти, якими жива істота може насолоджуватися ще навіть у матеріальному світі. Цей рівень називають брахма-бгӯта. Коли жива істота вкрита зовнішніми позначеннями, вона залишається матеріалістом, а коли вона позбувається всіх позначень і розвиває повну свідомість Крішни, присвятивши себе відданому служінню, її називають звільненою. Поки з милості Господа живій істоті не пощастить зустріти істинного духовного вчителя, їй не вдасться звільнитися з круговороту народжень і смертей у різних видах життя й доведеться блукати вгору і вниз різними планетами всесвіту.