Skip to main content

Text 26

26

Devanagari

Деванагарі

शायितोऽशुचिपर्यङ्के जन्तु: स्वेदज-दूषिते ।
नेश: कण्डूयनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्टने ॥ २६ ॥

Text

Текст

śāyito ’śuci-paryaṅke
jantuḥ svedaja-dūṣite
neśaḥ kaṇḍūyane ’ṅgānām
āsanotthāna-ceṣṭane
ш́а̄йіто ’ш́учі-парйан̇ке
джантух̣ сведаджа-дӯшіте
неш́ах̣ кан̣д̣ӯйане ’н̇ґа̄на̄м
а̄саноттга̄на-чешт̣ане

Synonyms

Послівний переклад

śāyitaḥ — laid down; aśuci-paryaṅke — on a foul bed; jantuḥ — the child; sveda-ja — with creatures born from sweat; dūṣite — infested; na īśaḥ — incapable of; kaṇḍūyane — scratching; aṅgānām — his limbs; āsana — sitting; utthāna — standing; ceṣṭane — or moving.

ш́а̄йітах̣  —  покладене; аш́учі-парйан̇ке  —  в нечисту постіль; джантух̣  —  новонароджене; сведа-джа  —  істотами, що народжуються з поту; дӯшіте  —  заражену; на ı̄ш́ах̣  —  нездатне; кан̣д̣ӯйане  —  сверблять; ан̇ґа̄на̄м  —  частини його тіла; а̄сана  —  сидячи; уттга̄на  —  стоячи; чешт̣ане  —  чи рухаючись.

Translation

Переклад

Laid down on a foul bed infested with sweat and germs, the poor child is incapable of scratching his body to get relief from his itching sensation, to say nothing of sitting up, standing or even moving.

Лежачи в брудній постелі, що мокра від поту й кишить від мікробів, немовля не може навіть почухатися, щоб звільнитися від сверблячки, не кажучи вже за те, щоб сісти, встати чи перейти на інше місце.

Purport

Коментар

It should be noted that the child is born crying and suffering. After birth the same suffering continues, and he cries. Because he is disturbed by the germs in his foul bed, which is contaminated by his urine and stool, the poor child continues to cry. He is unable to take any remedial measure for his relief.

ПОЯСНЕННЯ: Треба відзначити, що немовля народжується плачучи й страждаючи. Після народження його страждання не припиняються, і воно далі плаче. Мікроорганізми, якими кишить його постіль, забруднена сечею й випорожненнями, не дають йому спокою, і нещасне дитя далі плаче. Воно неспроможне хоча б якось дати собі раду.