Skip to main content

Text 23

Sloka 23

Devanagari

Dévanágarí

तत्र तत्र पतञ्छ्रान्तो मूर्च्छित: पुनरुत्थित: ।
पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम् ॥ २३ ॥

Text

Verš

tatra tatra patañ chrānto
mūrcchitaḥ punar utthitaḥ
pathā pāpīyasā nītas
tarasā yama-sādanam
tatra tatra patañ chrānto
mūrcchitaḥ punar utthitaḥ
pathā pāpīyasā nītas
tarasā yama-sādanam

Synonyms

Synonyma

tatra tatra — here and there; patan — falling; śrāntaḥ — fatigued; mūrcchitaḥ — unconscious; punaḥ — again; utthitaḥ — risen; pathā — by the road; pāpīyasā — very inauspicious; nītaḥ — brought; tarasā — quickly; yama-sādanam — to the presence of Yamarāja.

tatra tatra — tu a tam; patan — klesá; śrāntaḥ — znavený; mūrcchitaḥ — v bezvědomí; punaḥ — znovu; utthitaḥ — zdvižen; pathā — po cestě; pāpīyasā — velice nepříznivé; nītaḥ — předveden; tarasā — rychle; yama-sādanam — před Yamarāje.

Translation

Překlad

While passing on that road to the abode of Yamarāja, he falls down in fatigue, and sometimes he becomes unconscious, but he is forced to rise again. In this way he is very quickly brought to the presence of Yamarāja.

Cestou do Yamarājova sídla klesá únavou a někdy upadá do bezvědomí, ale je donucen znovu vstát. Takto ho strážníci velice rychle předvedou před Yamarāje.