Skip to main content

Text 10

10

Devanagari

Деванагарі

अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान् ।
पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यध: स्वयम् ॥ १० ॥

Text

Текст

arthair āpāditair gurvyā
hiṁsayetas-tataś ca tān
puṣṇāti yeṣāṁ poṣeṇa
śeṣa-bhug yāty adhaḥ svayam
артгаір а̄па̄дітаір ґурвйа̄
хім̇сайетас-таташ́ ча та̄н
пушн̣а̄ті йеша̄м̇ пошен̣а
ш́еша-бгуґ йа̄тй адгах̣ свайам

Synonyms

Послівний переклад

arthaiḥ — by wealth; āpāditaiḥ — secured; gurvyā — great; hiṁsayā — by violence; itaḥ-tataḥ — here and there; ca — and; tān — them (family members); puṣṇāti — he maintains; yeṣām — of whom; poṣeṇa — because of the maintenance; śeṣa — remnants; bhuk — eating; yāti — he goes; adhaḥ — downwards; svayam — himself.

артгаіх̣  —  статками; а̄па̄дітаіх̣  —  нагромадженими; ґурвйа̄  —  великим; хім̇сайа̄  —  насильством; ітах̣-татах̣  —  тут і там; ча  —  і; та̄н  —  їх (близьких); пушн̣а̄ті  —  підтримує; йеша̄м  —  кого; пошен̣а  —  через підтримання; ш́еша  —  рештки; бгук  —  поїдаючи; йа̄ті  —  іде; адгах̣  —  вниз; свайам  —  сам.

Translation

Переклад

He secures money by committing violence here and there, and although he employs it in the service of his family, he himself eats only a little portion of the food thus purchased, and he goes to hell for those for whom he earned the money in such an irregular way.

Добуваючи гроші, він раз у раз робить зло іншим людям, і, хоча він використовує добуті гроші для своєї сім’ї’, сам він їсть тільки невеличку частину купленої таким чином їжі. Заробляючи гроші нечесними засобами задля своїх близьких, він через них же йде до пекла.

Purport

Коментар

There is a Bengali proverb, “The person for whom I have stolen accuses me of being a thief.” The family members, for whom an attached person acts in so many criminal ways, are never satisfied. In illusion an attached person serves such family members, and by serving them he is destined to enter into a hellish condition of life. For example, a thief steals something to maintain his family, and he is caught and imprisoned. This is the sum and substance of material existence and attachment to material society, friendship and love. Although an attached family man is always engaged in getting money by hook or by crook for the maintenance of his family, he cannot enjoy more than what he could consume even without such criminal activities. A man who eats eight ounces of foodstuffs may have to maintain a big family and earn money by any means to support that family, but he himself is not offered more than what he can eat, and sometimes he eats the remnants that are left after his family members are fed. Even by earning money by unfair means, he cannot enjoy life for himself. That is called the covering illusion of māyā.

ПОЯСНЕННЯ: Бенґальці мають приказку: «Той, для кого я крав, перший назве мене злодієм». Родичі й близькі, задля яких люблячий голова сім’ї робить численні гріхи й злочини, ніколи не задовольняються. Через свою ілюзію прив’язана до своїх близьких людина служить їм і цим служінням заробляє собі місце в пеклі. Наприклад, намагаючись прогодувати сім’ю, злодій краде щось, його ловлять і садять у в’язницю. Цей приклад ілюструє суть матеріального життя й прив’язаності до матеріального товариства, дружби й любові. Хоча прив’язаний до сім’ї чоловік, дбаючи про жінку й дітей, добуває гроші всіма правдами й неправдами, сам він не може отримати більше насолоди, ніж він отримав би чесним шляхом. Чоловік, який з’їдає на обід триста грам їжі, може докладати величезних зусиль, не гребуючи ніякими засобами, щоб підтримувати сім’ю, але йому самому дають не більше, ніж він може з’їсти, а іноді йому навіть доводиться доїдати тим, що не доїли його близькі. Скільки людина не заробить, нехай навіть вдаючись до нечесних засобів, їй не вдається насолоджуватися плодами своїх зусиль. Так проявляєтся ілюзія, що нею покриває істоту майа.

The process of illusory service to society, country and community is exactly the same everywhere; the same principle is applicable even to big national leaders. A national leader who is very great in serving his country is sometimes killed by his countrymen because of irregular service. In other words, one cannot satisfy his dependents by this illusory service, although one cannot get out of the service because servant is his constitutional position. A living entity is constitutionally part and parcel of the Supreme Being, but he forgets that he has to render service to the Supreme Being and diverts his attention to serving others; this is called māyā. By serving others he falsely thinks that he is master. The head of a family thinks of himself as the master of the family, or the leader of a nation thinks of himself as the master of the nation, whereas actually he is serving, and by serving māyā he is gradually going to hell. Therefore, a sane man should come to the point of Kṛṣṇa consciousness and engage in the service of the Supreme Lord, applying his whole life, all of his wealth, his entire intelligence and his full power of speaking.

Природа заснованого на ілюзії служіння, чи це служіння товариству, громаді чи країні, завжди однакова. Той самий закон стосується і найбільших національних вождів. Нерідко трапляється так, що національного вождя, який має величезні заслуги перед співвітчизниками, вбивають його ж співвітчизники, незадоволені його служінням. Іншими словами, таким заснованим на ілюзії служінням неможливо догодити своїм підопічним, хоча не служити теж неможливо, бо ми слуги від природи. Природне становище живої істоти полягає в тому, що вона невід’ємна частка Верховної Істоти, але вона забуває, що повинна служити Верховній Істоті, і замість того віддає себе на служіння іншим. Це називається майа. Служачи іншими, істота в своїй омані уявляє себе паном. Голова сім’ї вважає себе господарем, а національний вождь вважає себе повелителем нації, хоча насправді він служить і, служачи майі, поступово скочується до пекла. Тому людина, яка має здоровий глузд, повинна розвивати в собі свідомість Крішни і служити Верховному Господу, присвячуючи на це служіння все своє життя, всі свої статки, весь свій розум і все своє красномовство.