Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वत: ।
एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया ॥ ९ ॥

Text

Verš

tāsv apatyāny ajanayad
ātma-tulyāni sarvataḥ
ekaikasyāṁ daśa daśa
prakṛter vibubhūṣayā
tāsv apatyāny ajanayad
ātma-tulyāni sarvataḥ
ekaikasyāṁ daśa daśa
prakṛter vibubhūṣayā

Synonyms

Synonyma

tāsu — unto them; apatyāni — offspring; ajanayat — begot; ātma-tulyāni — all like Himself; sarvataḥ — in all respects; eka-ekasyām — in each and every one of them; daśa — ten; daśa — ten; prakṛteḥ — for expanding Himself; vibubhūṣayā — so desiring.

tāsu — jim; apatyāni — potomky; ajanayat — počal; ātma-tulyāni — podobné Jemu Samotnému; sarvataḥ — ve všech ohledech; eka-ekasyām — s každou z nich; daśa — deset; daśa — deset; prakṛteḥ — aby se rozšířil; vibubhūṣayā — přející si.

Translation

Překlad

Just to expand Himself according to His transcendental features, the Lord begot in each and every one of them ten offspring with exactly His own qualities.

Aby se dále rozšířil ve Svých transcendentálních podobách, Pán počal s každou manželkou deset potomků, kteří měli stejné vlastnosti jako On Sám.